Table of Contents:

  1. Hvad styrer højre hjernehalvdel?
  2. Hvad vil det sige at være højre hjernet?
  3. Hvad styrer højre frontallap?
  4. I hvilken side af hjernen sidder Talecentret?
  5. Hvor sidder frontallapperne?
  6. Hvor sidder kreativitet i hjernen?
  7. Hvor sidder empati i hjernen?
  8. Hvad styrer temporallappen?
  9. Hvornår vokser hullet i hovedet sammen?

Hvad styrer højre hjernehalvdel?

Hjernen består af to hjernehalvdele. Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen, mens venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen. Årsagen til dette er, at nervebanerne fra storhjernen krydser over til modsatte side i thalamus og i hjernestammen (overgangen til rygmarven).

Hvad vil det sige at være højre hjernet?

Den højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen, og den venstre hjernehalvdel styrer den højre side af kroppen. Bortset fra denne slags fundamentale sensoriske-motoriske adskillelse er de to sider af hjernen meget mere lig hinanden, end de er forskellige.

Hvad styrer højre frontallap?

Højre frontallap styrer motorikken i venstre side af kroppen, og venstre frontallap styrer motorikken i højre side af kroppen. Frontallapperne kaldes også for pandelapperne.

I hvilken side af hjernen sidder Talecentret?

Forrest i storhjernen i pandelappen ligger de nerveceller, der har at gøre med vores personlighed, koncentrationsevne, planlægning og problemløsning. Desuden ligger der her en samling af nerveceller, der er involveret i vores evne til at tale, det såkaldte Brocas talecenter.

Hvor sidder frontallapperne?

Den forreste del af hjernen. Frontallen er placeret forrest i de to hjernehalvdele og foran parietallappen. Under og bag frontallappen sidder temporallappen.

Hvor sidder kreativitet i hjernen?

Hjernen er inddelt i en højre og en venstre hjernehalvdel. Højre hjernehalvdel får oftest æren for at være den mest kreative, mens venstre står for vores forståelse af eksempelvis ord og tal.

Hvor sidder empati i hjernen?

Selve evnen til at opfange og reflektere sidder i den forreste del af hjernen; frontallapperne. Det er dem – frontallapperne - der styrer vores fornemmelse for den situation vi befinder os i.

Hvad styrer temporallappen?

Temporallappen, Latin: lobus temporalis, er et område i hjernen, placeret under frontallappen og isselappen. Temporallappen har en bred vifte af funktioner, herunder med behandlingen af visuelle stimuli (såsom analysering af ansigter), hukommelse, følelsesmæssige processer, lugt og hørelse.

Hvornår vokser hullet i hovedet sammen?

For kvinders vedkommende er hjernen/pandelapperne færdigudviklede omkring 22 års alderen, men for mænd gælder det først fra omkring 25 års alderen.