Table of Contents:

  1. Hvordan påvirkes RF af opløsningsmidlets sammensætning?
  2. Hvad er en TLC plade?
  3. Hvad er Papirkromatografi?
  4. Hvilken biologisk betydning har klorofyl A og B samt caroten for planten?
  5. Hvad kan Papirkromatografi bruges til?
  6. Hvorfor løber farverne op ad papiret ved Papirkromatografi?
  7. Hvad bruges HPLC til?

Hvordan påvirkes RF af opløsningsmidlets sammensætning?

Hvordan påvirkes Rf -værdierne af opløsningsmidlets sammensætning? ... Ved chromatografi er det muligt at identificere stoffer ved deres såkaldte Rf -værdi – den vejlængde, de har bevæget sig på papiret i forhold til den vejlængde, opløsningsmidlet har vandret.

Hvad er en TLC plade?

Tyndtlagskromatografi – Thin layer chromatography (TLC) er en kromatografiteknik, der bruges til at adskille ikke-flygtige blandinger. TLC udføres på plade/ark af glas, polyester eller aluminiumsfolie, som er coatet med et tyndt lag adsorbentmateriale; silica, aluminiumoxid, cellulose m.v, kaldet den stationære fase.

Hvad er Papirkromatografi?

Papirkromatografi, kromatografiteknik, hvor papir anvendes som bærefase for den stationære polære fase. Denne fordelingskromatografiske teknik blev tidligere anvendt til adskillelse af polære stoffer som aminosyrer og sukkerarter.

Hvilken biologisk betydning har klorofyl A og B samt caroten for planten?

Klorofyl er den vigtigste klasse af pigmenter, der medvirker i fotosyntesen. Klorofyl absorberer især blåt og rødt lys, hvorimod grønt lys ikke bliver absorberet, og derved får planterne deres grønne farve. Klorofyl er nødvendigt for planternes evne til at udnytte lysets energi ved fotosyntese.

Hvad kan Papirkromatografi bruges til?

Papirkromatografi, kromatografiteknik, hvor papir anvendes som bærefase for den stationære polære fase. Denne fordelingskromatografiske teknik blev tidligere anvendt til adskillelse af polære stoffer som aminosyrer og sukkerarter.

Hvorfor løber farverne op ad papiret ved Papirkromatografi?

Når vi laver kromatografi med papir, bliver farverne opløst til ioner og suget op i filtret sammen med vandmolekylerne (tegning). Nogle af farverne bevæger sig hurtigt sammen med vandmolekylerne. Andre bliver hængende lidt længere i papiret. Består en farve i virkeligheden af flere farver, bliver de skilt ad.

Hvad bruges HPLC til?

High-performance væskekromatografi (HPLC tidligere kendt som højtryks væskekromatografi), er en teknik i analytisk kemi bruges til at adskille, identificere og kvantificere hver komponent i en blanding.