Table of Contents:

 1. Hvor mange forskellige rækkefølger?
 2. Hvad er Binomialsandsynlighed?
 3. Hvad er et udfaldsrum?
 4. Hvordan finder man sandsynligheden?
 5. Hvor mange kombinationer er der med 1 2 3 4 5 6?
 6. Hvor mange kombinationer er der med 6 cifre?
 7. Hvad er Basissandsynlighed?
 8. Hvad er stokastisk?
 9. Hvordan skriver man udfaldsrum?
 10. Er udfaldsrummet jævnt eller ujævnt?
 11. Hvad er en hændelse sandsynlighed?
 12. Hvornår bruger man sandsynlighed?
 13. Hvad er kombinatorisk sandsynlighed?
 14. Hvad er kombinatorisk?
 15. Hvor mange kombinationsmuligheder er der?

Hvor mange forskellige rækkefølger?

Vi kan generalisere. Hvis vi vil udvælge r elementer fra en mængde på n mulige, hvor vi kun må vælge hvert element én gang, og hvor rækkefølgen betyder noget, kan det gøres på følgende antal måder: Pn,r=n! (n−r)!

Hvad er Binomialsandsynlighed?

Binomialfordelingen er en diskret fordeling inden for sandsynlighedsregning og beskriver en af de vigtigste diskrete sandsynlighedsfordelinger. Den beskriver sandsynligheden for at få k succeser i n uafhængige identiske forsøg.

Hvad er et udfaldsrum?

Udfald og udfaldsrum Et udfald kan også beskrives som en bestemt situation hvor noget er sket, man har fx slået en 6'er med en terning og dermed er udfaldet 6. Et udfald tilhører det vi kalder for et udfaldsrum U. Et udfaldsrum består af de mulige udfald der kan forekomme.

Hvordan finder man sandsynligheden?

P (A) = n (E) / n (S)
 1. P (A) siges at være sandsynligheden for en begivenhed 'A'
 2. n (E) siges at være antallet af gunstige resultater.
 3. n (S) siges at være som antallet af begivenheder på prøvestedet.

Hvor mange kombinationer er der med 1 2 3 4 5 6?

Det genererer resultatet af 120 mulige kombinationer.

Hvor mange kombinationer er der med 6 cifre?

De fleste smartphones har dog en begrænsning på hvor mange gange en kode kan forsøges. Den firecifrede kode har 10.000 kombinationer mens seks cifre giver 1.000.000 muligheder.

Hvad er Basissandsynlighed?

Basiseksperiment, udfald og basissandsynlighed Et basiseksperiment er et eksperiment, hvor der kun er to udfald. Eksperimentet skal kunne gentages, og udfaldene skal være uafhængige af hinanden. Basiseksperimenter kaldes også for Bernoulli-forsøg.

Hvad er stokastisk?

En stokastisk variabel er inden for sandsynlighedsregning og statistik en variabel, hvis værdi påvirkes af tilfældigheder. Dens mulige værdier er hver associeret med en vis sandsynlighed.

Hvordan skriver man udfaldsrum?

Hvert element i udfaldsrummet er tilknyttet en sandsynlighed. Man betegner sandsynligheden med et lille p. for hvert udfald. Hvis alle udfald er lige sandsynlige, kalder vi det et symmetrisk sandsynlighedsfelt.

Er udfaldsrummet jævnt eller ujævnt?

terning med 6 lige store sider. ▪ ”Et ujævnt udfaldsrum” hvor der ikke er lige stor sandsynlighed for alle udfald. Eks. ”Vinde i lotto” eller ”Ikke vinde i lotto”. Der er meget større sandsynlighed for, at man ”ikke vinder” end for at man ”vinder”. Det ”ujævne udfaldsrum” er sværere at regne på.

Hvad er en hændelse sandsynlighed?

Sandsynligheden for en hændelse findes ved at lægge sandsynlighederne sammen for de enkelte udfald. Altså hvis vi har en hændelse A={u1,u2,u3} A = { u 1 , u 2 , u 3 } , så er P(A)=P(u1)+P(u2)+P(u3) P ( A ) = P ( u 1 ) + P ( u 2 ) + P ( u 3 ) .

Hvornår bruger man sandsynlighed?

Sandsynlighedsregning kan bruges til at forudsige sandsynligheden for at noget sker. Det kan være sandsynligheden for at slå 3 med en terning eller at få tre rigtige på et skrabelod. Resultatet af eksempelvis at slå med en terning kaldes et udfald.

Hvad er kombinatorisk sandsynlighed?

F. eks. hvis man har en 6-sidet terning, kan man beregne den kombinatoriske sandsynlighed, hvis man som udgangspunkt antager at der er 1/6 sandsynlighed for at lande på hver af terningens sider. Eksempler: Mønter, Terninger osv.

Hvad er kombinatorisk?

Kombinatorik er en matematisk disciplin, hvor man studerer, på hvor mange måder et sæt af elementer fra forskellige grupper kan sættes sammen.

Hvor mange kombinationsmuligheder er der?

Formlen til bestemmelse af antallet af mulige kombinationer er som følger: nCr = n! / r!