Table of Contents:

  1. Hvad betyder lys i instrumentbræt?
  2. Hvad betyder ikonerne i bilen?
  3. Hvilken funktion har ESP?
  4. Hvor kan man tjekke dæktryk?
  5. Hvad er en ABS styreenhed?

Hvad betyder lys i instrumentbræt?

Advarselslampen viser, at der er en fejl De fleste bilister ved godt, at når en lampe i instrumentbrættet lyser, så er der et eller andet galt med bilen. Advarselslampen viser også, hvilket system i bilen, den har registreret en fejl. Det er forskelligt, hvordan man bør handle, når en advarselslampe lyser op.

Hvad betyder ikonerne i bilen?

Du kan altid se advarselslampernes betydning i bilens instruktionsbog. En gul lampe betyder ofte, at du selv kan køre bilen på værksted hvorimod en rød lampe betyder, at du skal holde ind til siden, stoppe bilen og ringe efter hjælp hurtigst muligt.

Hvilken funktion har ESP?

ESP står for Electronic Stability Program - eller på dansk: Elektronisk Stabilitetsprogram. ESP-udstyret er designet til at registrere udslag i rattet og holde disse op mod selve bilens bevægelser. Her er der tale om både overstyring og understyring.

Hvor kan man tjekke dæktryk?

Hvordan tjekker jeg dæktrykket? Når du skal tjekke bilens dæktryk, skal du først skrue ventilhætten af. Derefter sætter du måleren på ventilen. Her er det vigtigt, at du får sat ventilen ordentligt ind i måleren og holder den tæt, så luften ikke siver ud af dækket.

Hvad er en ABS styreenhed?

ABS styreenheden er en vigtig sikkerhedskomponent i bilen. Den styrer det blokeringsfri system, som har til formål at give dig kontrol over bilen under nedbremsning. Dette modul består af en elektronisk og hydraulisk del. Det er temmelig let at komme til med henblik på at fjerne eller udskift om nødvendigt.