Table of Contents:

 1. Hvad betyder Storhjerne?
 2. Hvor ligger personligheden i hjernen?
 3. Hvad består hjernen hovedsageligt af?
 4. Hvilket næringsstof lever hjernen primær af?
 5. Hvad sker der i storhjernen?
 6. Hvad bruger man hjernen til?
 7. Hvor sidder egoet?
 8. Hvor mange Hjernelapper?
 9. Hvad er det centralnervesystem?
 10. Hvad laver energien i Cellekroppen?
 11. Hvad er Isselappen?
 12. Hvilken type næringsstof er glukose?
 13. Hvad er centralnervesystemets funktion?
 14. Hvad vil det sige at være hjerneskadet?
 15. Hvad betyder et stort ego?

Hvad betyder Storhjerne?

Storhjernen (telencephalon, cerebrum) er den største del af hjernen hos mennesket, og hos pattedyr består den af de to hjernehemisfærer. Det er den del af hjernen, der udviklingsmæssigt ligger mest rostralt, dvs. længst fra rygmarven.

Hvor ligger personligheden i hjernen?

Alle funktioner i storhjernen (personlighed, hukommelse, sprog, motorik og sanser) styres på tværs af lapperne og hjernehalvdelene. Lillehjernen ligger bagtil under storhjernen. Lillehjernen styrer koordinering af bevægelser og kroppens balanceevne.

Hvad består hjernen hovedsageligt af?

Hjernen er bygget op af forskellige typer af celler, blandt andet nerveceller (neuroner) og gliaceller, der fungerer som støtteceller eller 'serviceceller'. Den grå substans består af nervecellelegemer og korte udløbere, mens den hvide substans består af nervecellernes lange udløbere og deres myelinskeder.

Hvilket næringsstof lever hjernen primær af?

En afgørende del af hjernens forbrug af energi dækkes af sukker (glukose), som transporteres til hjernen af blodet. Hjernens celler optager permanent sukker fra blodet uafhængigt af insulin. Hjernen har kun en beskeden kapacitet til selv at lagre sukker. Denne kapacitet svarer til få minutters forbrug.

Hvad sker der i storhjernen?

Hjernebarken er sæde for bevidst erkendelse og viljestyret adfærd samt højere kognitive processer såsom tale og hukommelse. Storhjernen er også sæde for basalganglierne, som blandt andet har stor betydning for evnen til at planlægge og igangsætte bevægelser.

Hvad bruger man hjernen til?

Om hjernen Hjernen indeholder milliarder af nerveceller. Tilsammen styrer de tanker, følelser, adfærd og bevægelser, og behandler alle indtryk, som vi får udefra og fra kroppen selv. Dette er impulser som synsindtryk, lyd, smag, lugt og berøring.

Hvor sidder egoet?

Vores Ego udvikles i alle mennesker gennem de tidlige barndomsår og udvikler sig over tid, til en personlighed. Egoet og vores personlighed er vores identitet, den vi oplever som os selv, det vi viser udadtil, og lader verden se. Så det, at have et Ego, betyder ikke at du er egoistisk i den negative form.

Hvor mange Hjernelapper?

Videnskabsfolk hævder, at der findes seks hjernelapper. Disse er frontallappen, isselappen, temporallappen, occipitallappen, det limbiske system og insula (øen). I denne artikel vil du lære alt, du skal vide om dem.

Hvad er det centralnervesystem?

Vi deler nervesystemet i: Det centrale nervesystem, som består af hjernen, hjernestammen og rygmarven (ofte forkortet til CNS - "central nervous system"), og det perifere nervesystem som er nerverne udenfor CNS. Det perifere nervesystem fungerer som hjernens forbindelse med kroppen.

Hvad laver energien i Cellekroppen?

Afsendelse af nervesignaler Ved på den måde hurtigt at frigive en del af sin elektriske ladning, frigiver nervecellen tilstrækkelig energi til at sende et signal fra cellekroppen gennem axonet til de nærliggende celler.

Hvad er Isselappen?

Isselappen styrer vores evne til at bearbejde sanseindtryk, så en skade her kan gøre det svært at orientere sig, for eksempel at kende forskel på højre eller venstre, finde rundt eller mærke om man brænder sig. Isselappen kaldes også for isselapperne eller parietallapperne.

Hvilken type næringsstof er glukose?

Blodsukkeret er blodets indhold af sukkerstoffet ( kulhydratet ) glukose. Glukose er et helt essentielt næringsstof for kroppen, da mange celler bruger glucose som energikilde.

Hvad er centralnervesystemets funktion?

Centralnervesystemet består af: Centralnervesystemet styrer alle funktioner i kroppen. Og ved hjælp af sanserne registrerer systemet alt, hvad der sker omkring os. Funktionen kan sammenlignes med et elektrisk system, hvor rygmarven er et stort el-kabel.

Hvad vil det sige at være hjerneskadet?

En erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, som opstår enten på grund af sygdom eller ulykke.

Hvad betyder et stort ego?

Så det, at have et Ego, betyder ikke at du er egoistisk i den negative form. Egoisme, kan ses hos nogle, som et karakter træk der viser personens absolutte fokus på egne behov og blindhed overfor andres behov. Det er dette karaktertræk, vi kender Egoisme bedst fra.