Table of Contents:

 1. Hvordan opgøres inflation?
 2. Hvilke former for inflation findes der?
 3. Hvad er den gennemsnitlige inflation?
 4. Hvad er en stabil inflation?
 5. Hvordan bremses inflation?
 6. Hvad er pristallet?
 7. Hvad er inflationen i Danmark 2021?
 8. Hvad er en lavkonjunktur?
 9. Hvad var inflationen i 2021?
 10. Hvor meget er inflationen steget i 2021?
 11. Hvorfor er prisstabilitet vigtigt?
 12. Hvad forstår man ved en Målkonflikt?
 13. Hvordan stopper man inflation?
 14. Er det godt med høj inflation?
 15. Hvad er forskellen på Netto og forbrugerprisindekset?

Hvordan opgøres inflation?

Inflation måles ved hjælp af stigningen i forbrugerpriserne. Denne stigning angiver ændringerne i prisen fra det ene år til det næste. Inflationen angives i % af det forrige års priser. Prisniveauet for de enkelte år bliver målt af et prisindeks, som for Danmark måles af Danmarks Statistik.

Hvilke former for inflation findes der?

Hvis Nationalbanken finder det nødvendigt, kan de printe eller udlåne flere penge. En konsekvens kan være, at der kommer for mange penge i omløb. Det kan medføre ”hyperinflation”, hvor priserne stiger med flere hundrede procent.

Hvad er den gennemsnitlige inflation?

Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU Inflationen i Danmark steg i februar 2022 til 5,3 pct. fra 4,9 pct. i januar 2022. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 5,6 pct.

Hvad er en stabil inflation?

Det vil sige, at priserne ikke bør stige (inflation) væsentligt, og at man ligeledes bør undgå en længere periode med faldende priser (deflation).

Hvordan bremses inflation?

Hvad kan man gøre for at holde inflationen lav? Et af de primære værktøjer til at sikre en lav og stabil inflation er pengepolitikken. Pengepolitik handler om at kontrollere renteniveauet, da renten på kort sigt kan påvirke den økonomiske aktivitet i samfundet og dermed også kan påvirke inflationen.

Hvad er pristallet?

Et prisindeks – eller pristal – udtrykker udvikling i et sammenvejet sæt varer eller andre goder. Sættet benævnes til tider en kurv. Tilsvarende indeks anvendes til vurdering af udviklingen i priser på værdipapirer, eksempelvis det danske OMXC20.

Hvad er inflationen i Danmark 2021?

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks november 2021 Inflationen i Danmark steg i november 2021 til 3,8 pct. fra 3,2 pct. i oktober 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 4,4 pct.

Hvad er en lavkonjunktur?

En lavkonjunktur er en fase i de økonomiske konjunkturer. En lavkonjunktur er karakteriseret ved en relativt lav og/eller vigende produktion og beskæftigelse, stigende ledighed samt lav kapacitetsudnyttelse i erhvervene.

Hvad var inflationen i 2021?

Inflationen i Danmark steg i november 2021 til 3,8 pct. fra 3,2 pct. i oktober 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 4,4 pct.

Hvor meget er inflationen steget i 2021?

Inflationen i Danmark steg i oktober 2021 til 3,2 pct. fra 2,4 pct. i september 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 3,6 pct.

Hvorfor er prisstabilitet vigtigt?

Når priserne er stabile, bliver det nemmere at sammenligne priser og derfor nemmere at beslutte, hvilke varer og tjenesteydelser man vil købe.

Hvad forstår man ved en Målkonflikt?

Målkonflikter er en følge af, at opnåelsen af ét eller flere af de samfundsøkonomiske mål som regel kun kan ske ved nedprioritering af et eller flere andre mål. Vægtning af mål indebærer altså, at nogle af målene prioriteres højere end andre. Det er en politisk beslutning, ikke en økonomisk.

Hvordan stopper man inflation?

Det vigtigste værktøj, Nationalbanken har til at sikre en lav og stabil inflation, er fastkurspolitikken. Danmark har en lang tradition for at føre fastkurspolitik.

Er det godt med høj inflation?

Høj og ustabil inflation påvirker samfundsøkonomien negativt. Eksempelvis er det vanskeligt at træffe beslutninger om forbrug og investeringer, hvis der hersker usikkerhed om prisniveauet. Ved høj inflation vil der desuden ske en uhensigtsmæssig omfordeling fra opsparing til låntagning.

Hvad er forskellen på Netto og forbrugerprisindekset?

Datagrundlaget er det samme som for forbrugerprisindekset og den eneste forskel mellem nettoprisindekset og forbrugerprisindekset er korrektionen for afgifter samt tilskud i priser og vægte i nettoprisindekset.