Table of Contents:

 1. Hvad sker der når regn rammer jorden?
 2. Hvad gør syreregn ved planter?
 3. Er 15 mm regn meget?
 4. Hvilke træer suger meget vand?
 5. Hvad isslag?
 6. Hvad forstås ved Nettonedbøren?
 7. Hvordan påvirker syreregn dyr og planter?
 8. Hvordan påvirker den sure nedbør planter og jord?
 9. Er 1 mm regn i timen meget?
 10. Hvad er meget regn mm?
 11. Hvad kan gro i mosejord?
 12. Hvorfor opstår isslag?
 13. Hvordan staves isslag?
 14. Hvordan er grundvand defineret?

Hvad sker der når regn rammer jorden?

Fortættet vanddamp i atmosfæren falder på jorden som nedbør i form af regn eller sne. En del af den nedbør, som falder på landjorden, transporteres herefter til havet - enten i vandløb, med grundvandet eller som is i gletschere.

Hvad gør syreregn ved planter?

Syreregn skader naturen, hvis der ikke er ret meget kalk i jorden, hvilket er tilfældet i for eksempel Sverige. Træer visner og dør – især nåletræer, der hele vinteren står dækket med sne med højt syreindhold. Vandplanter og fisk kan ikke trives i vand, der er blevet surt af syreregn.

Er 15 mm regn meget?

Sådan defineres et skybrud Definitionen på skybrud er, når der falder mindst 15 millimeter regn inden for 30 minutter. Kraftig regn er, når der falder over 24 millimeter regn på seks timer eller kortere tid.

Hvilke træer suger meget vand?

Hvilke trætyper, der suger mest vand, afhænger både af jordbund og klima, men følgende træer trives godt i vand:
 • Birketræer.
 • Piletræer.
 • Elletræer.
 • Hjertetræ
 • Almindelig sumpcypres.
24. aug. 2021

Hvad isslag?

Isslag er underafkølede regndråber, der dannes, når nedbør - evt. sne passerer igennem et luftlag med temperaturer OVER frysepunktet og derved smelter, og så derefter falder igennem et luftlag længere nede, hvor temperaturen igen er UNDER frysepunktet.

Hvad forstås ved Nettonedbøren?

Grundvand dannes af nettonedbøren, dvs. forskellen mellem nedbør og fordampning. I Danmark er nedsivningen (grundvandsdannelsen) ofte ca. 1/5 af nedbøren, svarende til 120-160 mm pr. år.

Hvordan påvirker syreregn dyr og planter?

Hverken dyr eller planter trives godt med syreregn. Ikke kun dyr og planter tager skade det er også bjerge og bygninger der langsomt opløses af syreregn. Når syreregnen trænger igennem jorden, så neutaliseres de næringsstoffer og den kalk der findes i jorden.

Hvordan påvirker den sure nedbør planter og jord?

Den sure nedbør gør de mineralske næringsstoffer letopløselige, sådan at de bliver udvasket af jorden. Derved kommer planterne til at mangle afgørende mineraler. Der opstår frie Al3+-ioner (aluminiumioner), når jordvæsken bliver sur, og de er giftige for planterne.

Er 1 mm regn i timen meget?

Helt simpelt kan man sige, at 1 mm regn giver 1 liter vand pr. m² tag. Eller det samme som 70 m³/år, hvis dit tag er 100 m².

Hvad er meget regn mm?

Skybrud er en betegnelse for et kortvarigt kraftigt regnvejr. DMI's definition lyder "nedbør-intensitet på 15 millimeter eller derover på 30 minutter eller derunder". Skybrud i Danmark skete bl.a i somrene 2011, 20.

Hvad kan gro i mosejord?

Liste over planter tilpasset vådbund
 • Askebladet Løn (Acer negundo)
 • Canadisk Hyld (Sambucus canadensis)
 • Drue-Hyld (Sambucus racemosa)
 • Dun-Birk (Betula pubescens)
 • Grå-El (Alnus incana)
 • Kvalkved (Viburnum opulus)
 • Pil (Salix) – flere arter.
 • Pile-Kornel (Cornus sericea)

Hvorfor opstår isslag?

Isslag er underafkølede regndråber, der dannes, når nedbør - evt. sne passerer igennem et luftlag med temperaturer OVER frysepunktet og derved smelter, og så derefter falder igennem et luftlag længere nede, hvor temperaturen igen er UNDER frysepunktet.

Hvordan staves isslag?

Isslag staves derfor ofte fejlagtigt islag, da folk forveksler det med dette lag af is. Der er dog tale om slag af is, fordi de underafkølede vanddråber straks ved overfladekontakt bliver til is, derfor isslag.

Hvordan er grundvand defineret?

Grundvand er vand, som under jordoverfladen udfylder alle porer og sprækker. Grundvand dannes af nettonedbøren, dvs. forskellen mellem nedbør og fordampning. I Danmark er nedsivningen (grundvandsdannelsen) ofte ca. 1/5 af nedbøren, svarende til 120-160 mm pr.