Table of Contents:

  1. Hvad bruger dronningen sine penge på?
  2. Hvad er en Kammerdame?
  3. Hvad tjener hofmarskal?
  4. Hvordan finansieres kongehuset?
  5. Hvor mange procent af vores skat går til kongehuset?

Hvad bruger dronningen sine penge på?

Den største del af Kongehusets indkomst er blevet brugt på aflønning af Hoffets 110 ansatte, som i alt udgjorde 57 millioner kroner. Dertil kommer varer, tjenesteydelser samt afskrivninger, som løb op i 18,9 millioner kroner.

Hvad er en Kammerdame?

Kammerdame, kvindelig kammerherre; bærer ikke uniform. Embedstegnet for en kammerdame er en broche med kammerherrenøgle i mindre format og fæstnet på en trefløjet lyseblå sløjfe. Den første kammerdame i Danmark, lensgrevinde Irene Wedell (-), blev udnævnt i forbindelse med dronning Margrethe 2.

Hvad tjener hofmarskal?

At blive hofmarskal er for mange en stor æressag. Lønnen er heller ikke dårlig og ligger i 42. lønramme, der svarer til det samme som statsministerens departementchef, og udenrigsministeriets direktør - 760.000 kroner om året plus pension.

Hvordan finansieres kongehuset?

Scenarie tre bliver således et status quo kongehus finansieret af hofleverandører og/eller via en (frivillig) royal skat. Men man kan tillige forestille sig et scenarie fire: Et beskåret kongehus finansieret af hofleverandører og/eller via en royal skat.

Hvor mange procent af vores skat går til kongehuset?

opbakningen til kongehuset ligger stabilt på omkring 75 procent..."