Table of Contents:

  1. Hvad betyder titlen Buddha?
  2. Hvad er Samsara hjulet?
  3. Hvad bliver man genfødt som i buddhismen?
  4. Hvorfor skiftede Siddharta navn og blev til Buddha?
  5. Hvilke ritualer har buddhister?

Hvad betyder titlen Buddha?

Buddha er et æresnavn, der på sanskrit betyder 'den opvakte' eller 'den oplyste'. Navnet sigter til den åndelige erkendelse, som Siddhartha Gautama opnåede som 35-årig efter at have levet seks år som omvandrende asket.

Hvad er Samsara hjulet?

Ordet Samsara er sanskrit og betyder “Genfødslernes kredsløb/hjulet”. Begrebet finder man inden for hinduisme, buddhisme, sikh- og jainreligion og henviser til den vedvarende cyklus af fødsel, død og genfødsel, som man skal forsøge at frigøre sig fra.

Hvad bliver man genfødt som i buddhismen?

Det buddhistiske menneskesyn er præget af troen på reinkarnation, samsara, men der er ikke tale om samme form for genfødsel, som den hinduistiske. Denne er en sjælevandring, hvor sjælen vandrer fra liv til liv i forskellige legemer. Buddhisterne anerkender ikke sjælens eksistens.

Hvorfor skiftede Siddharta navn og blev til Buddha?

Buddha er ikke et egennavn, men en ærestitel, som Gautama kunne smykke sig med, da han ifølge traditionen i sit 35. år opnåede den endelige erkendelse under botræet i Bodh Gaya.

Hvilke ritualer har buddhister?

Nogle buddhister vælger at blive munke eller nonner for på den måde at hengive sig til buddhismen. I buddhistiske klostre fejrer man højtiderne, og hver dag går munke rundt for at samle mad og almisser.