Table of Contents:

  1. Hvad er pivot søjle?
  2. Hvordan ganger man to matricer?
  3. Hvornår er en matrix invertibel?
  4. Hvornår er en matrix symmetrisk?
  5. Hvordan trækker man to matricer fra hinanden?
  6. Hvis determinanten er 0?

Hvad er pivot søjle?

En given matrix A kan rækkereduceres til en og kun en matrix R på reduceret trappeform. ... De tilhørende søjler (i den oprindelige matrix A) kaldes pivot søjler.

Hvordan ganger man to matricer?

Når man ganger to matricer tager man en række i fra den første og en søjle j fra den anden og ganger dem, resultatet er et tal/objekt der skal placeres i resultat matricen i indgang (i,j). Rækken i og søjlen j skal have samme antal indgange.

Hvornår er en matrix invertibel?

En n×n-matrix A kaldes invertibel, hvis der findes en matrix A-1 (kaldet den inverse til A) så AA-1 = A-1A = I. Der gælder, at A er invertibel, netop hvis determinanten af A er forskellig fra 0, og i determinantteorien gives en formel for den inverse matrix.

Hvornår er en matrix symmetrisk?

Symmetriske og skæv-symmetriske matricer En kvadratisk matrix A, der er lig dens transponerede matrice, dvs. A = AT, er en symmetrisk matrix. Hvis A i stedet er lig den negative version af dens transponerede, dvs. A = -AT, så er A skæv-symmetrisk.

Hvordan trækker man to matricer fra hinanden?

Når man trækker vektorer fra hinanden, gør man det ligeledes koordinatvist. Der findes to måder at forklare det på grafisk. Ved den første tegner man vektor a og i forlængelse af den tegner man vektor b bare i modsat retning. Når man forbinder start og slutpunkt, får man vektordifferensen.

Hvis determinanten er 0?

Parallelle vektorer og determinant Grunden til dette er, at determinanten er defineret som skalarproduktet mellem a hat og b. Hvis dette skalarprodukt giver 0, betyder det at de to vektorer står vinkelret på hinanden.