Table of Contents:

  1. Hvad betyder 2 års garanti?
  2. Er der garanti på en reparation?
  3. Hvad dækker garantien på en iPhone?
  4. Hvad er Entreprenørgaranti?
  5. Hvad er forskellen mellem den relative og den absolutte reklamationsfrist?
  6. Hvad er omvendt bevisbyrde?
  7. Hvad er en reparation?
  8. Hvor mange års garanti er der på en iPhone?
  9. Kan det betale sig at reparere iPhone?
  10. Hvad er en Bygherregaranti?

Hvad betyder 2 års garanti?

Reklamationsretten betyder, at hvis du køber en vare hos en forhandler, skal forhandleren løse fejl på dine produkter i de første to år efter du har købt en varen. Den toårige reklamationsret gælder for alle varer og dele, både nye og brugte, og det omfatter også tilbehør som for eksempel batteriet i en smartphone.

Er der garanti på en reparation?

Det er således frivilligt, om værkstedet vil yde garanti på en reparation. Forbrugerombudsmanden reviderede sin vejledning om garantier i 2015, og slog heri fast, at der ikke er reklamationsret på reklamationsret eller garantigarantien. Har parterne aftalt noget andet, gælder det aftalte.

Hvad dækker garantien på en iPhone?

Din produktgaranti. Apples begrænsede garanti dækker din iPhone og dit tilbehør med Apple-logoet mod produktionsfejl i ét år fra den dato, du oprindeligt købte produktet. Apples begrænsede garanti er i tillæg til de rettigheder, der gives i henhold til forbrugerlovgivningen.

Hvad er Entreprenørgaranti?

Standardgarantitekster kan anvendes ved indgåelse af entrepriseaftaler, hvor entreprenøren og bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelsen af deres respektive forpligtelser.

Hvad er forskellen mellem den relative og den absolutte reklamationsfrist?

Den relative reklamationsfrist betyder, hvor hurtigt vi skal reklamere, efter vi har opdaget manglen. Den absolutte reklamationsfrist angiver, hvor lang tid efter vi har købt hesten, vi kan gøre mangler gældende.

Hvad er omvendt bevisbyrde?

Omvendt bevisbyrde (arbejdsgiveren) Omvendt bevisbyrde vil sige, at det er arbejdsgiveren, der skal løfte beviset for, at der ikke er sket nogen krænkelse, og at der derfor ikke består et krav. I 1989 blev der indført omvendt bevisbyrde i ligebehandlingsloven.

Hvad er en reparation?

reparatio, vbs. til reparare (se reparere)) 1) til reparere 1: istandsættelse; udbedring; arbejde med udbedring af noget; ogs.: sted, hvor noget er repareret, ell. ting, som (skal) repareres ell. er repareret.

Hvor mange års garanti er der på en iPhone?

Danmark. Apples etårige begrænsede garanti er en frivillig fabriksgaranti. Rettighederne heri berører ikke de rettigheder, som forbrugeren har i henhold til forbrugerlovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i forbindelse med mangler ved produktet.

Kan det betale sig at reparere iPhone?

Når det drejer sig om problemer med for eksempel batteriet eller et rids i skærmen, kan det godt betale sig at sende den til reparation. Men hvis der er tale om softwarebeskadigelser, eller hvis skærmen og bagcoveret er flækket, kan det i nogle tilfælde være smartere at købe en ny telefon.

Hvad er en Bygherregaranti?

Ved en bygherregaranti opnår du sikkerhed for betaling af dit arbejde, selvom bygherren skulle gå konkurs, opsige eller ophæve entrepriseaftalen.