Table of Contents:

 1. Hvorfor formueopgørelse ved uskiftet bo?
 2. Hvordan deling boet ved dødsfald?
 3. Hvordan gør man boet op?
 4. Hvis arvingen er død?
 5. Hvordan laver man en formueopgørelse?
 6. Hvordan ophæves uskiftet bo?
 7. Hvem kan udpeges som bobestyrer?
 8. Hvordan deler man et dødsbo?
 9. Hvordan laver man en boopgørelse?
 10. Hvordan gør man et dødsbo op?
 11. Hvem arver hvis arvingen er død?
 12. Hvad er formueopgørelse?
 13. Kan man sælge sit hus når man sidder i uskiftet bo?
 14. Hvornår ophører uskiftet bo?

Hvorfor formueopgørelse ved uskiftet bo?

Oplysningspligten omfatter f. eks. ydelser fra livsforsikringer, ulykkesforsikringer, kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter og ATP. Ved uskiftet bo skal du endvidere give oplysninger om dine egne livsforsikringsordninger, pensionsrettigheder og lignende rettigheder.

Hvordan deling boet ved dødsfald?

Skiftes boet privat, skal boopgørelsen udarbejdes med skæringsdag senest et år efter dødsfaldet. Efter den dato har arvingerne tre måneder til at sende opgørelsen i to eksemplarer til skifteretten, som videresender det ene eksemplar til Skattestyrelsen.

Hvordan gør man boet op?

Dødsfald skal anmeldes, og afdødes ejendele og værdier skal gøres op og fordeles. Skifteretten ved landets byretter sørger for, at det sker korrekt. Her kan du læse mere om hvad du skal gøre, når en af dine nære dør, hvordan et dødsbo kan skiftes.

Hvis arvingen er død?

Svar. Der bør altid i testamentet være indsat en bestemmelse, der udtrykkeligt tager stilling til, hvad der skal ske, hvis en eller flere af de indsatte arvinger eller legatarer ikke overlever arvelader. Det er der da også i langt de fleste tilfælde.

Hvordan laver man en formueopgørelse?

Der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,00. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr.

Hvordan ophæves uskiftet bo?

Hvis du ønsker at ophæve det, så skal du kontakte skifteretten. Skifteretten vil bede dig udarbejde en boopgørelse, som skal fremsendes til SKAT og til skifteretten. Når boopgørelsen er godkendt af disse instanser, så vil det uskiftede bo blive ophævet.

Hvem kan udpeges som bobestyrer?

Hvem kan være bobestyrer? En bobestyrer kan dels være udpeget af Skifteretten og dels være en person, som afdøde selv har udpeget i sit testamente. Bobestyrere udpeget af Skifteretten er altid advokater med stor ekspertise inden for dødsboskifteret.

Hvordan deler man et dødsbo?

I et privat skifte bestemmer arvingerne selv over dødsboet. De skal sørge for at der laves opgørelser til SKAT og Skifteretten. Dette kan de gøre med eller uden hjælp fra en advokat. Hvis arvingerne kan enes om tingene, vil et privat skifte derfor klart være at foretrække, da det giver arvingerne størst muligt råderum.

Hvordan laver man en boopgørelse?

Boopgørelsen skal udfyldes korrekt. Afdødes aktiver (formue) herunder kontanter, værdipapirer, bolig (fast ejendom), bil, indbo osv. Afdødes passiver (gæld) herunder kontogæld, gæld på købekontrakter, gæld i boligen, gæld til pengeinstitut osv. Udgifter i forbindelse med behandlingen af dødsboet.

Hvordan gør man et dødsbo op?

Arvingerne vælger her mellem privat skifte eller offentligt skifte (en såkaldt bobestyrerbehandling). Det almindelige private skifte tager sigte mod at afvikle afdødes ejendele og betale hans/hendes gæld. Formuen fordeles mellem arvingerne efter lovens bestemmelser eller efter det, afdøde har bestemt i et testamente.

Hvem arver hvis arvingen er død?

Er der hverken ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, arver afdødes forældre halvdelen hver. Er en af forældrene døde, arver vedkommendes eventuelle øvrige børn. Er begge forældre døde, arver deres børn – det vil sige afdødes søskende og halvsøskende.

Hvad er formueopgørelse?

Der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,00. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr.

Kan man sælge sit hus når man sidder i uskiftet bo?

Der er stort set ingen omkostninger ved uskiftet bo, blot en retsafgift på 500,00 kr. – Du beholder rådigheden over alle midlerne og kan stort set frit bruge midlerne på forbrug, rejser m.v. Du må som længstlevende eksempelvis også gerne sælge huset og flytte.

Hvornår ophører uskiftet bo?

Et uskiftet bo kan ophøre af flere årsager: Den længstlevende ægtefælle går bort. Det kan bevises, at længstlevende har misbrugt sin råden over det uskiftede bo eller har forsømt sin forsørgelsespligt overfor en arving. Den længstlevende ægtefælle skifter boet i levende live.