Table of Contents:

 1. Hvad skal man sige når man skal konvertere til islam?
 2. Hvad er straffen for at forlade islam?
 3. Hvad er Salah?
 4. Hvad betyder konvertere til islam?
 5. Hvor i Koranen står det om jihad?
 6. Hvorfor konverterer danskere til islam?
 7. Hvad betyder Ma sha Allah?
 8. Hvor mange rakat er bønner?
 9. Hvilken religion kan man ikke konvertere til?
 10. Hvor mange konvertitter er der i Danmark?
 11. Hvad betyder jihad i islam?
 12. Hvad siger Koranen om hellig krig?

Hvad skal man sige når man skal konvertere til islam?

Man forlader altså derfor sin tidligere religion og går ind i en ny religion. Der er forskellige årsager til at konvertitterne vælger at konvertere. De har forskellige baggrunde og nogle vælger at konvertere fra en anden religion, hvor andre slet ikke har været inde i en religion før.

Hvad er straffen for at forlade islam?

Men i hadither, der er fortællinger om, hvad profeten skulle have sagt og gjort, og som i mainstream-islam har autoritet på niveau med Koranen, skal den frafaldne muslim allerede straffes dramatisk før døden. Profeten skal i utallige varianter have sagt, at »den, der forkaster sin religion (islam), skal dræbes«.

Hvad er Salah?

Salah eller salat (arabisk: صلاة; fl. arabisk: صلوات ṣalawāt) er et arabisk ord, der oprindeligt betegner 'bøn' i al almindelighed. Begrebet dækker over rituelle bønner generelt, dvs. både de pligtige og frivillige bønner.

Hvad betyder konvertere til islam?

Konvertering til islam er nødvendig for at blive muslim, og altså tro på islam. En nykonverteret muslim kaldes en Muallaf. En person ses som konverteret, så snart han eller hun har sagt shahadaen i vidners påhør og været oprigtig.

Hvor i Koranen står det om jihad?

Ifølge ”Jihad – i klassisk og moderne islam” af Rudolph Peters (se kilder) er det ikke klart, om Koranen tillader muslimer at bekæmpe de vantro udelukkende som forsvar imod aggression eller under alle omstændigheder.

Hvorfor konverterer danskere til islam?

Danske præster og muslimske imamer oplever, at flere og flere danske unge ønsker at konvertere til islam. Tidligere var det fortrinsvis unge kvinder, der konverterede, fordi de havde forelsket sig i eller ville giftes med en muslimsk mand.

Hvad betyder Ma sha Allah?

In-sha-Allah er et meget benyttet arabisk mundheld. Det bruges ofte, når man fx har aftalt at mødes, eller når man har indgået en eller anden form for forpligtende aftale. In-sha-Allah betyder 'om Gud vil' på arabisk.

Hvor mange rakat er bønner?

Hver eneste bøn for en muslim er bygget af gentagende handlinger: fra at stå til at bukke sig på jorden, og til at stå op igen er kaldt for en Rakat. Tehadjud består af minimum 1 rakat og maksimum 11 rakat.

Hvilken religion kan man ikke konvertere til?

Det er ikke let at konverterer til jødedommen. Baggrunden herfor er, at det er forbudt at missionere for religion, og ikke forsøge at overbevise personer om at overgå til jødedommen. Det kan være en lang og krævende proces at blive indlemmet i den jødiske tro og blive et fuldgyldigt medlem af det jødiske folk.

Hvor mange konvertitter er der i Danmark?

Michelles søgen efter ”en ultimativ beskytter” stoppede ved Allah. Hun er en af de cirka 5.000 danskere, der er konverteret til islam.

Hvad betyder jihad i islam?

Jihad betegnes ofte som “hellig krig“, men betyder på arabisk “stræben“ og er for langt de fleste muslimer ensbetydende med en personlig, ikke-voldelig og åndelig stræben efter at være en god muslim.

Hvad siger Koranen om hellig krig?

5:33:Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet.