Table of Contents:

 1. Hvorfor er biblioteker vigtige?
 2. Hvem betaler for Bibliotek?
 3. Hvem finansierer biblioteker?
 4. Hvad koster bibliotekerne?
 5. Er biblioteker offentlige?
 6. Hvem styrer bibliotekerne?
 7. Hvad koster en bøde på biblioteket?
 8. Hvad koster det at aflevere for sent på biblioteket?
 9. Er biblioteker statsejet?
 10. Hvad skal der til for at blive bibliotekar?
 11. Hvad koster det at miste en bog fra biblioteket?

Hvorfor er biblioteker vigtige?

Helt overordnet kan man sige, at biblioteket er en bærende forudsætning for et demokratisk samfund, fordi det handler om adgang, som var en forudsæt- ning for folkestyret og derfor en vigtig demokratisk institution.

Hvem betaler for Bibliotek?

Det er som hovedregel gratis for borgerne at låne materialer på bibliotekerne. I særlige tilfælde kan der opkræves betaling for adgang til elektroniske vidensbaser og for serviceydelser af mere vidtrækkende karakter. Det danske biblioteksvæsen består af folke-, central- og forskningsbiblioteker.

Hvem finansierer biblioteker?

bibliotek.dk udvikles og drives af DBC A/S for Kulturministeriet og finansieres af den danske stat ved finanslovsbevilling.

Hvad koster bibliotekerne?

Bygningen betales af kommunerne, det samme gør sig gældende for bibliotekspersonalets løn, og det er også de kommunale skatteborgere, der betaler for bibliotekets bøger, film, og hvad der nu ellers foregår. De samlede udgifter for de danske folkebiblioteker er ca. 2,5 mia kr.

Er biblioteker offentlige?

Inden for det offentlige biblioteksvæsen findes to hovedtyper: forskningsbiblioteker (tidligere benævnt videnskabelige eller faglige biblioteker) og folkebiblioteker, men der findes overgangsformer.

Hvem styrer bibliotekerne?

Administration. I Danmark styres de offentlige biblioteker af Kulturstyrelsen, som igen styres af Kulturministeriet. Tidligere var det overvejende folkebiblioteker, der blev styret herfra – hvorimod forskningsbibliotekerne blev styret af Undervisningsministeriet.

Hvad koster en bøde på biblioteket?

Du skal både erstatte materialet og betale gebyr for at overskride lånetiden. Efter oprettelsen af et mellemværende vil du modtage en faktura i din eBoks....Vis mere vejledning Gebyrer ved for sen aflevering og fornyelse.
OverskridelseVoksne fra 18 årBørn fra 0 - 17 år
1 - 7 dage20 kr.10 kr.
8 -30 dage120 kr.55 kr.

Hvad koster det at aflevere for sent på biblioteket?

Takster og gebyrer Reserveret materiale hjemkaldes dagen efter overskredet lånetid. 10kr./50kr. Hjemkaldelse efter 10 dages overskridelse. 25kr./120kr.

Er biblioteker statsejet?

Administration. I Danmark styres de offentlige biblioteker af Kulturstyrelsen, som igen styres af Kulturministeriet. Tidligere var det overvejende folkebiblioteker, der blev styret herfra – hvorimod forskningsbibliotekerne blev styret af Undervisningsministeriet.

Hvad skal der til for at blive bibliotekar?

Sådan bliver du bibliotekar Du skal have en bachelorgrad i biblioteksvidenskab eller tilsvarende. Derefter skal du forfølge og få en kandidatgrad i biblioteksvidenskab (master of library science eller master of library and information studies) Blive certificeret bibliotekar. Blive ansat som bibliotekar.

Hvad koster det at miste en bog fra biblioteket?

Jeg har desværre smidt en biblioteksbog væk. Hvad koster det? Det koster det, som det koster biblioteket at genanskaffe den.