Table of Contents:

 1. Hvilken uddannelse fik Adam Oehlenschläger?
 2. Hvad døde HC Andersen af?
 3. Hvor boede Adam Oehlenschläger?
 4. Hvem bragte romantikken til Danmark?
 5. Hvad var Adam Oehlenschläger kendt for?
 6. Hvordan påvirkede H.C. Andersen romantikken?
 7. Hvordan tjente H.C. Andersen penge?
 8. Hvad er centralt for Adam Oehlenschlägers digtning?
 9. Hvorfor er Adam Oehlenschläger kanonforfatter?
 10. Hvordan adskiller Nyplatonismen sig fra universalromantikken?
 11. Hvad kendetegner romantikkens litteratur?
 12. Hvilke kendetegn har universalromantikken?

Hvilken uddannelse fik Adam Oehlenschläger?

De flittige brødre gav Oehlenschläger lektiehjælp og hjalp ham med studentereksamen, og i 1800 begyndte han på forberedelser til jurastudiet på Københavns Universitet. Det var dog tydeligt, at det var digtningen, der trak, og allerede i sit første år skrev han en prisopgave om den nordiske mytologis rolle i digtningen.

Hvad døde HC Andersen af?

Den 4. august 1875 døde H.C. Andersen af leverkræft. Gudstjenesten fandt sted i Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke), og han blev begravet på Assistens Kirkegård, hvor man stadig kan besøge hans gravsted.

Hvor boede Adam Oehlenschläger?

Adam Gottlob Oehlenschläger (14. november 1779 i København – 20. januar 1850) var en dansk guldalderdigter og forfatter af skuespil.

Hvem bragte romantikken til Danmark?

Adam Oehlenschläger debuterede i starten af 1800-tallet med digtsamlingen Digte og bragte dermed romantikken til Danmark.

Hvad var Adam Oehlenschläger kendt for?

Adam Oehlenschläger () er en af nordisk litteraturs største digtere, og han er ikke uden grund blevet kaldt Nordens digterkonge. Han var ung, da hans værk Digte 1803 (1802) udkom, og det blev ikke alene et gennembrud for Oehlenschläger, men også et gennembrud for den romantiske periode i dansk litteratur.

Hvordan påvirkede H.C. Andersen romantikken?

Med få års mellemrum betvivler H.C. Andersen således sin opfattelse af menneskets muligheder for at sejre gennem evne og vilje. Romantikkens forestilling om dannelse, som H.C. Andersen bekræftede med sin egen eksemplariske dannelsesfærd fra grim ælling til smuk svane, sætter digtningen spørgsmålstegn ved.

Hvordan tjente H.C. Andersen penge?

Hans Christian tjente en lille skilling ved at synge i et drengekor på Det Kongelige Teater i København, indtil hans stemme gik i overgang. Han prøvede at komme ind på balletten, men hans kejtethed gjorde en karriere umulig.

Hvad er centralt for Adam Oehlenschlägers digtning?

Teksten veksler mellem patos og satire, og det udgør en vigtig formkraft. Oehlenschläger anvender med sikker hånd forskellige klassiske versemål og betragtes som den store fornyer af det danske sprog på sin tid. Han introducerer versemål fra europæisk digtning, som for første gang blev anvendt i et dansk værk.

Hvorfor er Adam Oehlenschläger kanonforfatter?

Man kan ofte genkende Oehlenschlägers forfatterskab ved: At det er nationalromantisk (det er jo fx ham, der har skrevet den danske nationalsang Der er et yndigt land) At han hylder kongen og kirken. Indenfor romantikken skelner man ofte mellem dualisme og organismetanke.

Hvordan adskiller Nyplatonismen sig fra universalromantikken?

Monisme (eros, agape) og panteisme (intuition, anelse og muse) Hvor én tendens i højromantikken er den universalromantiske nyplatonisme, som bygger på en forestilling om en todelt – dualistisk verden, forsøger en anden tendens at ophæve af denne splittelse, at forene de to poler.

Hvad kendetegner romantikkens litteratur?

Romantikkens litteratur er inspireret af den tyske idealisme. Litteraturen i romantikken kredser om følelser, fantasi, længsel, kærlighed og naturen. Nyplatonisme, universalromantik, nationalromantik, biedermeier, poetisk realisme og romantisme er forskellige strømninger i romantikken.

Hvilke kendetegn har universalromantikken?

Universalromantikken () er en delperiode i Romantikken, hvor grundtanken er, at alt dybest set er et. Der er en dybere mening bag alt, og gud er overalt i sit skaberværk, eller at alting er beåndet og alting således er Gud. Det kaldes panteisme.