Table of Contents:

  1. Hvad kan en pyramide symbolisere?
  2. Hvor gammel er pyramiderne?
  3. Hvor gammel er Keops pyramiden?
  4. Hvem lavede den første pyramide?
  5. Hvad er Grundfladeareal?
  6. Hvordan finder man grundfladen af en prisme?
  7. Hvad hedder den første pyramide?
  8. Hvad er Grundfladearealet af en kasse?
  9. Hvordan finder man arealet af en grundflade?

Hvad kan en pyramide symbolisere?

Pyramidens form symboliserer et helligt bjerg, en verdensakse eller en urhøj; pyramiden symboliserer Solens skabende kraft, forbindelsen mellem himmel og jord og kongens udødelighed, idet han stiger op og forenes med Solen.

Hvor gammel er pyramiderne?

Pyramiderne i Giza blev bygget for 4.500 år siden under det 4. dynasti i Egyptens guldalder. Opførelsen tog omkring 85 år og tre generationer af faraoer: Khufu, hans søn Khafre og sønnesøn Menkaure.

Hvor gammel er Keops pyramiden?

Keopspyramiden er det ældste, men også det eneste overlevende af verdens syv underværker, bygget omkring 2560 f.Kr. Pyramiden ligger i Giza, i Kairos nærhed.

Hvem lavede den første pyramide?

Ægyptens første pyramide er trinpyramiden i Sakkara. Den blev bygget for Kong Djoser (ca. f.Kr.) – angiveligvis af arkitekten og lægen Imhotep, som opnåede stor berømmelse for sin viden og kunnen i en sådan grad, at han blev anset for en halvgud, der blev tilbedt selv i romersk tid, 2000 år efter sin død.

Hvad er Grundfladeareal?

I mange tilfælde, siger vi G (Grundfladearealet) gange højden. Her er grundfladearealet længde(8) gange bredde(4) - altså 32. Prisme og cylindre.

Hvordan finder man grundfladen af en prisme?

Grundfladen er en polygon(mangekant) fx 3-kant, 4-kant, 5-kant osv. Man beregner rumfanget (V) af et prisme ved at gange højden (h) med arealet af grundfladen (G). Til beregning af prismets rumfang (V) kan man derfor sætte formlen for grundfladens areal ind på G's plads i formlen V = h . G.

Hvad hedder den første pyramide?

Ægyptens første pyramide er trinpyramiden i Sakkara. Den blev bygget for Kong Djoser (ca. f.Kr.)

Hvad er Grundfladearealet af en kasse?

Kasse. I mange tilfælde, siger vi G (Grundfladearealet) gange højden. Her er grundfladearealet længde(8) gange bredde(4) - altså 32.

Hvordan finder man arealet af en grundflade?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden. I så fald skal man finde arealet af grundfladen og gange med figurens højde.