Table of Contents:

  1. Hvad er T takker?
  2. Hvad skal EKG ligge på?
  3. Hvad betyder kort pr interval?
  4. Hvad betyder QRS?
  5. Hvad er abnormt EKG?
  6. Hvad betyder Nodal rytme?

Hvad er T takker?

På et EKG vil der være flere takker. Den første, P-takken, repræsenterer depolariseringen af hjertets atrier. Derefter følger det såkaldte QRS-kompleks, der repræsenterer depolariseringen af hjertets ventrikler og til sidst T-takken, der repræsenterer repolariseringen af ventriklerne.

Hvad skal EKG ligge på?

Ved et normalt EKG placeres 6 elektroder på brystkassen og en elektrode på hver arm og ben. Det gør det muligt at måle 12 forskellige registreringer af hjerterytmen på samme tid. Hver afledning registrerer de samme elektriske impulser fra hjertet, men fra forskellige positioner i forhold til hjertet.

Hvad betyder kort pr interval?

PR-intervallet er afstanden mellem starten af P-takken til starten på R-takken (eller Q-takken hvis den er til stede). Normalt ligger PR-intervallet fra 0.12-0.22 s, længere ved 1. grads AV-blok.

Hvad betyder QRS?

QRS-komplekset Septum mellem ventriklerne depolariseres før ventrikelvæggen, og depolariseringsbølgen breder sig over septum fra venstre mod højre. Venstre ventrikels væg har i et normalt hjerte mere muskulatur end højre ventrikel, således påvirker venstre ventrikel EKG-mønstret mere end højre ventrikel.

Hvad er abnormt EKG?

Der vil som regel være abnormt EKG og forstørret hjerte ved røntgenundersøgelsen. Diagnosen stilles med ekkokardiografi​. I nogle tilfælde kan det for at påvise myakardit eller stofskifteforandringer være nødvendigt at udtage en lille vævsprøve fra hjertemusklen, myokardiebiopsi.

Hvad betyder Nodal rytme?

Takykardi udgående fra AV-knuden og ikke som normalt fra sinusknuden. Der er derfor ingen P-takker foran QRS-komplekset. Som hovedregel smalle (