Table of Contents:

 1. Hvornår bliver man Ridder af Dannebrog?
 2. Hvorfor bliver man Ridder af Dannebrog?
 3. Hvordan indstiller man til ridderkors?
 4. Hvem blev Ridder af Dannebrog 2010?
 5. Hvor mange riddere af Dannebrog?
 6. Hvem kan få ridderkors?
 7. Hvordan bliver man slået til Ridder af Dannebrog?
 8. Hvornår får man medalje af dronningen?
 9. Hvor mange riddere er der i Danmark?
 10. Hvem har fået Elefantordenen i Danmark?
 11. Hvor mange danskere har ridderkorset?
 12. Hvornår får man brev fra Dronningen?
 13. Hvornår kommer man til Dronningen?

Hvornår bliver man Ridder af Dannebrog?

Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671 og blev tildelt dem, »som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig", som det hed i ordenens første nedskrevne statut af 1693. »Det er den, der hævdes i ældre tid at være indstiftet i Lyndanisse, Estland, af Valdemar Sejr i 1219.

Hvorfor bliver man Ridder af Dannebrog?

Af Dannebrogordenens statutter fra 1. december 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, "som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig". Ordenen havde i perioden 16 kun én klasse og kaldtes ofte det hvide Baand.

Hvordan indstiller man til ridderkors?

Dannebrogordenens Ridderkors
 1. oplyse den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt gerne fødselsdato og mailadresse.
 2. redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats og.
 3. medsende den indstilledes CV, herunder oplyse hvor længe den indstillede har haft sit hverv, samt.

Hvem blev Ridder af Dannebrog 2010?

I 2010 modtog Lars Svenning Andersen H.G. Carlsen-prisen, der tildeles af foreningen af Ansættelsesadvokater som påskønnelse af en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område.

Hvor mange riddere af Dannebrog?

Danmark har to kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen.

Hvem kan få ridderkors?

Er du major eller orlogskaptajn, officer af reserven med rang af oberstløjtnant, kommandørkaptajn eller stabslæge af 2. grad og antaget på kontrakt for reservepersonel, eller sektionschef ved Beredskabsstyrelsen, kan du ligeledes komme i betragtning til dekorering med Ridderkorset af Dannebrogordenen.

Hvordan bliver man slået til Ridder af Dannebrog?

For at blive dansk Ridder af Dannebrog skal du have arbejdet i tro tjeneste for staten eller som embedsmand, officer, diplomat eller politiker. Titlen gives når man når et vist hierakisk niveau, lønramme eller rangklasse. Fx. gives det ved lønramme 37 i staten og efter 10 år i Folketinget.

Hvornår får man medalje af dronningen?

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme beskæftigelsesområde i den offentlige sektor - og i den samme ansættelsesmyndighed.

Hvor mange riddere er der i Danmark?

Danmark har to kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen. Danmark har to kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen.

Hvem har fået Elefantordenen i Danmark?

århundrede har fem borgerlige danskere modtaget ordenen. Det er Johannes Zeuthen Schroll, Vilhelm Thomsen, Hans Niels Andersen, Niels Bohr og Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller. Af udlændinge er der ud over statsoverhoveder tre borgelige modtagere: Dwight D. Eisenhower, Bernard Law Montgomery og Winston Churchill.

Hvor mange danskere har ridderkorset?

I alt 14 forskere har fået Dannebrogordenen. Kun to af modtagerne er kvinder. 14 personer fra det danske forskningsmiljø er blevet tildelt ridderkorset af Dannebrog.

Hvornår får man brev fra Dronningen?

Dronningen sender lykønskninger til borgere, der kan fejre diamantbryllup (60 år) samt ved krondiamant- (65 år), jern- (70 år) og atombryllup (75 år). Dronningen sender lykønskninger til borgere, der fylder 100, 1 år. Lykønskninger sendes til danske statsborgere, der er bosiddende i Danmark.

Hvornår kommer man til Dronningen?

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor. Hent indstillingsskemaet (redigerbar PDF) via linket nedenfor.