Table of Contents:

  1. Hvad betyder nutidig?
  2. Hvad er det modsatte af venlig?
  3. Hvad betyder det at noget er aktuelt?
  4. Hvad er nutidig retskrivning?
  5. Hvad er konkurrencedygtigt?
  6. Hvad betyder konkurrenceorienteret?
  7. Hvad er imødekommende?
  8. Hvad betyder det at være venlig?
  9. Hvad er en identifikation?
  10. Hvornår fik vi retskrivning?

Hvad betyder nutidig?

Nutidig betyder omtrent det samme som Moderne.

Hvad er det modsatte af venlig?

uvenlig — Den Danske Ordbog.

Hvad betyder det at noget er aktuelt?

Aktuel, (af fr. actuel, af lat. actualis virksom, af actus, af agere handle), som har interesse el. betydning lige i øjeblikket; foreliggende.

Hvad er nutidig retskrivning?

Retskrivning eller ortografi er regler for rigtig skrivning af et sprog og omfatter bl. a. stavning, orddeling, tegnsætning og brug af majuskler.

Hvad er konkurrencedygtigt?

Begrebet konkurrenceevne kan anvendes om et lands (sjældnere en enkelt virksomheds) muligheder for at afsætte sine produkter i konkurrence med andre lande (eller virksomheder).

Hvad betyder konkurrenceorienteret?

Er man drevet af konkurrenceorienteret motivation, har man fokus på, hvor gode ens præstationer er i forhold til andres. Her drejer det sig således om at sammenligne sig med andre og have et ønske om at være bedre eller dygtigere end dem.

Hvad er imødekommende?

villig til at indfri nogens krav, ønske el. lign.

Hvad betyder det at være venlig?

som vidner om imødekommenhed, godt humør el. lign.

Hvad er en identifikation?

Identifikation, i daglig tale et udtryk for et menneskes ubevidste overtagelse af træk, værdier, holdninger fra et andet menneske, sådan at disse indgår i vedkommendes personlighed og selvopfattelse. Set på denne måde er identifikation en del af en social indlæring.

Hvornår fik vi retskrivning?

Den første officielle retskrivningsordbog udkom i 1872: Svend Grundtvigs Dansk Haandordbog. Ordbøger fandtes tidligere, men Grundtvigs var ment som rettesnor i skolernes danskundervisning.