Table of Contents:

 1. Hvad er en sluttekontakt?
 2. Hvor stor er spændingen mellem fase og jord på en normal dansk installation der er forsynet fra offentligt net?
 3. Hvad kan man bruge et relæ til?
 4. Hvad er en kontaktor?
 5. Hvad er et Nøgleskema?
 6. Hvilket relæ?
 7. Hvornår er det stærkstrøm?
 8. Hvordan ser man om der er jord i stikkontakt?
 9. Hvad er en Relæspole?
 10. Hvorfor slår relæet fra?
 11. Hvad er hjælpekontakter?
 12. Hvilken strøm løber gennem en kontaktor?
 13. Hvad er betegnelsen for hvid på et ledningsdiagram?
 14. Hvad er et eldiagram?
 15. Hvad er et Kombirelæ?

Hvad er en sluttekontakt?

Mekaniske kontakter En elektrisk kontakt er en komponent som kan bryde og/eller slutte en elektrisk forbindelse mellem 2 elektriske forbindelser. De 2 vigtigste egenskaber er at kontaktens indre modstand i sluttet tilstand er så lille som muligt (måles i milliohm), og at den kan bære den strøm, der skal bruges.

Hvor stor er spændingen mellem fase og jord på en normal dansk installation der er forsynet fra offentligt net?

264 volt mellem fase og nul. 0 volt mellem nul of jord. 264 volt mellem fase og jord.

Hvad kan man bruge et relæ til?

Et relæ bruges til:
 • At styre en højspændingskreds med et lavspændingssignal.
 • At isolere styrekredsen fra den styrede kreds, når de har forskellig potential, for eksempel når en enhed forsynet fra lysnettet, styres fra en lavspændingskontakt.
 • At udføre logiske funktioner. ...
 • Til at lave lyde.

Hvad er en kontaktor?

En kontaktor anvendes til at tænde og slukke for en forbruger med et større strømforbrug. Virkemåden på en kontaktor er at der tilføres spænding på spolen i kontaktoren hvorved der dannes et magnetfelt som så trækker et fjederpåvirket kontaktsæt i kontaktoren.

Hvad er et Nøgleskema?

Formålet med et nøgleskema er på enkel måde ved hjælp af særlige symboler og en speciel tegningsform at vise de elektriske styre- og meldefunktioner i et anlæg eller en anlægsdel til forståelse af anlæggets op- bygning og funktion. Af nøgleskemaet skal fremgå så mange oplysninger, som den en- kelte opgave kræver.

Hvilket relæ?

SÅDAN TJEKKER DU, OM DIT RELÆ ER SLÅET FRA Der findes mange forskellige fejlstrømsafbrydere, men et HPFI-relæ har typisk to knapper: En afbryderknap og en testknap. Afbryderknappen er for det meste den største. Hvis relæet er slået fra, står afbryderknappen på "afbrudt", som ofte er symboliseret med et "O".

Hvornår er det stærkstrøm?

starkstrom; fys.) elektrisk strøm, der har en saadan styrke og spænding, at den kan medføre fare (mods. Svagstrøm); nu især: elektrisk strøm (af 110-220 volts spænding) til belysning og kraft. Elektriske Anlæg til Stærkstrøm.

Hvordan ser man om der er jord i stikkontakt?

Du kan se på din stikkontakt, om der er jord i den, hvis der er 3 huller. Er der kun 2 huller, er der ikke jord i stikkontakten. Stikproppen, der sidder på ledningen, skal have tre ben eller et metalstykke, der er huller i, hvis der skal være jordforbindelse.

Hvad er en Relæspole?

Relæ-spole: Når en relæspole kobles ind, eller når strømmen til en spole i en stepmotor sluttes, vil der – efterhånden - vokse en strøm op. Grafen for strømmen ligner spændingens opvoksen ved opladning af en kondensator. Man kan ikke momentant ændre strømmen i en spole.

Hvorfor slår relæet fra?

HPFI/HFI-relæet slår fra: Fejlen skyldes, at noget i din elinstallation er ”utæt” (afleder til jord). For at beskytte dig mod elektrisk stød slår HPFI-relæet fra. Ulempen er bare, at al strømmen i hele boligen typisk samtidig slår fra.

Hvad er hjælpekontakter?

De kontakter, som findes på kontaktoren, deles op i to typer, nemlig hoved- og hjælpekontakter. Hovedkontakterne bærer den store strøm til belastningen, og hjælpekontakterne indgår i styrekredsen til kobling af bl. a. signalgiver, relæ- spoler og andre styrestrømsforbrugere.

Hvilken strøm løber gennem en kontaktor?

Definition: Kontaktorer er elektrisk styrede koblingsanordninger, der bruges til at skifte elektrisk. Den grundlæggende funktion af dette svarer til et relæ, men den eneste forskel er, at entreprenører kan bære stor strøm sammenlignet med relæ op til 12500A.

Hvad er betegnelsen for hvid på et ledningsdiagram?

Hvidbalance eller farvebalance er et begreb indenfor fotoverdenen som betegner tilpasning af farvesammensætningen under forskellige fotografiske forhold. Det anvendes både inden for digital og film baseret fotografi og videooptagelse.

Hvad er et eldiagram?

Et kredsløbsdiagram (også kendt som et elektrisk diagram) er en simplificeret grafisk repræsentation af et elektrisk kredsløb. Et kredsløbsdiagram viser kredsløbets komponenter som simplificerede standard symboler.

Hvad er et Kombirelæ?

Kombirelæ er en kompakt enhed der sikre beskyttelse mod overbelastning, kortslutning og jordfejl. Beskytter personer og dyr mod elektrisk stød i bolig og erhvervsbygninger.