Table of Contents:

  1. Hvad betyder en regnbue spirituelt?
  2. Hvad betyder symbolet regnbue?
  3. Hvorfor ses nogle gange to regnbuer?
  4. Hvordan kommer regnbuen frem?
  5. Hvornår kan man se en regnbue?
  6. Hvordan opstår regnbuens farver?
  7. Hvad er en søjle et symbol på?

Hvad betyder en regnbue spirituelt?

Regnbue, symboliserer i religioners kosmologi bl. a. forbindelsen mellem himmel og jord og kan opfattes som en bro, der vogtes og skal passeres. I græsk mytologi er Iris regnbuegudinde og en formidler mellem Zeus og Jorden.

Hvad betyder symbolet regnbue?

I den kristne kunst er regnbuen symbol på Guds pagt med Noa efter syndfloden: "Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden" (1. Mos. 9,13). I dommedagsbilleder ses Jesus ofte siddende på en regnbue.

Hvorfor ses nogle gange to regnbuer?

I regndråben bliver lyset reflekteret flere gange. Alle regndråberne adskiller og spejler alle lyspartiklerne med forskellige bølgelængderne fra Solens lys på samme måde og i samme vinkel. Så når vi kun kan se en regnbue, så er det resultatet af en spejling, som sender lyset tilbage til os i en den helt rigtige vinkel.

Hvordan kommer regnbuen frem?

Regnbuen er et af de lysfænomener på himlen, som alle kender Men når solens stråler rammer en rund regndråbe, opfører dråben sig som en prisme, der både afbøjer og reflekterer lyset, så det spaltes ud i flere farver. Buen fremkommer i virkeligheden som en lysende cirkel på himlen, hvis man kigger med solen i ryggen.

Hvornår kan man se en regnbue?

Den del af året hvor solhøjden ikke overstiger 42 grader, kan regnbuen ses hele dagen. Hvis regndråberne er tilpas store og Solen står relativt lavt, så kan lyset tage en 'ekstra' tur rundt i regndråben og forlader dråben i en vinkel på ca. 53 grader.

Hvordan opstår regnbuens farver?

Regnbuer opstår, når man har solen i ryggen, og den står forholdsvist lavt på himlen. ... Langbølget lys (rødlige toner) afbøjes ikke så meget, som kortbølget (blålige toner), og derfor splittes den hvide stråle op i de individuelle farver (deraf udtrykket om alle regnbuens farver).

Hvad er en søjle et symbol på?

Søjle, forbindes med støtte og understøttelse, med visdom og i kosmologi med verdensaksen, der som en støtte eller pille (“støttepille”) går gennem hele universet. Søjler, ofte parvis, bruges som central arkitektonisk og symbolsk udsmykning og støtte i bygninger og kan også antage karakter af obelisk.