Table of Contents:

 1. Hvorfor tænder man lys i den katolske kirke?
 2. Hvad er et sakristi?
 3. Hvad hedder en katolsk messe?
 4. Hvornår tænder man lys for de døde?
 5. Hvad hedder de forskellige rum i kirken?
 6. Hvorfor hedder det våbenhuset?
 7. Hvad kaldes katolsk messe for afdøde?
 8. Hvad kaldes romersk katolsk messe for afdøde?

Hvorfor tænder man lys i den katolske kirke?

Katolske lys Nogle tænder blot et lys uden at gøre andet, mens andre tænder et lys og beder en bøn – for en, de holder af, en afdød eller sig selv. Lyset er symbol for håb, fred og kærlighed.

Hvad er et sakristi?

Et sakristi er et rum i kirken, hvor messeklæder, liturgiske bøger, alterkar, monstranser, lys og andet, som bruges ved gudstjenesten, opbevares. Her ifører præsten (præsterne) sig den til gudstjenesten foreskrevne dragt. Af samme grund kaldes sakristiet mange steder også for præsteværelset eller skrudhuset.

Hvad hedder en katolsk messe?

I katolicismen er messen fortsat sakramental. Messeritualet opstod tidligt i kirkens historie, Messen var i oldkirken den sidste del af gudstjenesten, men fra omkring 450 blev "messe" betegnelsen for hele gudstjenesten. Messesproget var oprindelig græsk, men overgik i Vestkirken til latin i sidste del af det 4.

Hvornår tænder man lys for de døde?

Allehelgensdag (tidl. også Hellemisse) er i den danske folkekirke den 1. søndag i november.

Hvad hedder de forskellige rum i kirken?

Kirkens rum
 • Tårnet.
 • Klokkerne.
 • Våbenhuset.
 • Kirkeskibet.

Hvorfor hedder det våbenhuset?

Våbenhus betegner et lille forhus, hvorfra adgangen til kirken finder sted. Oftest er våbenhuset placeret i tilknytning til en kirkeskibs dør, men kan også være bygget sammen med kirkens tårn. Mange danske middelalderkirker fik tilføjet våbenhuse i sengotisk tid, dvs. 1400- og 1500-tallet.

Hvad kaldes katolsk messe for afdøde?

Var den "private" messe indstiftet til minde om en afdød person, blev messen betegnet som en 'sjælemesse'. Ved Reformationen blev af Luther indført 'Deutshe Messe', der i vidt omfang gjorde op med den romersk-katolske liturgi.

Hvad kaldes romersk katolsk messe for afdøde?

En katolsk begravelsesceremoni består af forskellige bønner, salmer og skriftlæsninger. Præsten kan evt. under prædiken flette personlige historier ind eller holde en tale om afdøde.