Table of Contents:

 1. Hvordan citere man en person?
 2. Hvordan skriver man et citat?
 3. Hvad er citat på dansk?
 4. Hvordan indsættes et citat?
 5. Hvordan citere man en film?
 6. Hvordan inddrager man citater?
 7. Hvad er Citatteknik?
 8. Hvordan bruger man citater i en analyse?
 9. Hvad kendetegner et citat?
 10. Hvad er et godt citat?
 11. Hvordan henviser man til en linje?
 12. Hvordan forkorter man citat?
 13. Hvordan sætter man et citater i en stil?

Hvordan citere man en person?

Hvordan du citerer, afhænger først og fremmest af, hvilken form for litteraturhenvisning du vælger. Et citat kan markeres på forskellige måder, fx ved anførselstegn, indryk, mindre linjeafstand eller ændret skrifttype. Hvis du udelader noget i dit citat, kan det markeres med (…) eller […].

Hvordan skriver man et citat?

Citater og layout
 1. - Korte citater (under 4 linjer) skrives ind i teksten.
 2. - Der sættes kolon før citatet.
 3. - Der sættes anførselstegn rund om citatet.
 4. - Citatet behøver ikke at blive fremhævet yderligere, fx ved kursiv, ændret skriftstørrelse eller linjeafstand.
 5. - Når man udelader et eller flere ord, skrives det som [...]

Hvad er citat på dansk?

Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Denne sætning fra den danske ophavsretslov er et citat, og det står i citationstegn. Mennesker huskes for det, de har sagt eller skrevet – ofte i form af citater.

Hvordan indsættes et citat?

Ved selve citatet skal du indsætte en reference med (Forfatter, årstal, s. xx)....For korte citater gælder det at,
 1. de er under 40 ord.
 2. de anføres direkte i løbende tekst kun markeret med citationstegn.
 3. referencen med (Forfatter, årstal, s. sidetal) indsættes umiddelbart efter.

Hvordan citere man en film?

Ofte skal man også lave henvisninger til scener eller citater fra film og serier. Disse laves på næsten samme måde som ved bøger og artikler. Her skal du dog ikke bruge forfatterens efternavn men i stedet instruktørens efternavn.

Hvordan inddrager man citater?

Efter citatet sættes en fodnote med henvisning til, hvor citatet er taget fra. Hvis du kun citerer dele af en sætning, markerer du det, der mangler, sådan her: (…) - se eksemplet fra Dansk Ordbog ovenover. Det gælder både, hvis du udelader noget i citatets begyndelse, midte eller slutning.

Hvad er Citatteknik?

Citat- og henvisningsteknik i akademisk skrivning6 Et citat bør grafisk angives ved, at man som ovenfor bruger kursiv og/eller citationstegn: ”…”, og forfatteren skal altid anføres i tilknytning til citatet, enten i selve teksten, f. eks. ”som Christian Molbech skriver i Dansk Ordbog“, eller i fodnoten.

Hvordan bruger man citater i en analyse?

Når du analyserer teksten, skal du bruge citater til at underbygge dine væsentligste påstande, men husk, at du skal introducere eller alternativt give en efterfølgende delfortolkning af, hvad citatet viser.

Hvad kendetegner et citat?

Faste udtryk
 • bruges i talesprog (undertiden også i skriftsprog) for at markere at citatet er slut i talesprog indledes citeringen undertiden med ordet citat. ...
 • passage i en tekst eller et kunstværk der hentyder til en andens formulering eller værk, men som ikke er angivet som et citat.

Hvad er et godt citat?

Citater om livet
 • Alt, hvad jeg ved, er, at jeg intet ved.
 • Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.
 • Find ikke fejl, find en løsning.
 • Vær dig selv, alle andre er alligevel optaget.
 • Når du står i lort til halsen, er alt, hvad du kan gøre, at synge.
 • Du misser 100 procent af de skud, du ikke tager.

Hvordan henviser man til en linje?

Ved kortere citater (1-1½ linje) kan du bare bringe citatet inde i brødteksten, mens du ved større citater gerne må rykke teksten ind, og evt. lave mindre linjeafstand, for at tydeliggøre, at der er tale om et længere citat. overvejer længden af citatet. Pas på med alt for lange tekststykker.

Hvordan forkorter man citat?

Fjernelse og forkortelse af tekst Når du udelader en del af teksten i et citat skal du i stedet skrive: “ . . . ”. Dette kaldes for et ellipse tegn. Når du fjerner ord i en sætning skal du angive tre punktummer og sætte mellemrum mellem disse.

Hvordan sætter man et citater i en stil?

Dette gøres ved at anvende citationstegn ” ”. Ved kortere citater (1-1½ linje) kan du bare bringe citatet inde i brødteksten, mens du ved større citater gerne må rykke teksten ind, og evt. lave mindre linjeafstand, for at tydeliggøre, at der er tale om et længere citat. overvejer længden af citatet.