Table of Contents:

  1. Hvordan laver man vievand?
  2. Hvad er helligt vand?
  3. Hvad betyder vand i kristendommen?
  4. Hvorfor får man vand i hovedet når man bliver døbt?
  5. Hvorfor bliver man døbt i vand?
  6. Hvorfor tegner man korset på brystet hoved af den der skal døbes?
  7. Hvad skyldes vand i hovedet?

Hvordan laver man vievand?

vand blandet med salt og indviet til kirkelige formål bruges især i den katolske kirke til velsignelse af personer, bygninger m.m.

Hvad er helligt vand?

Vievand er velsignet vand, der benyttes i en række trosretninger. I katolicismen kendes vievand fra 100-tallet og benyttes ved indvielser og ved velsignelser til minde om dåben.

Hvad betyder vand i kristendommen?

Den kristne dåb viser også en dobbelthed i vandet. Det er både dødens og genfødslens sted. Vand bruges ved mange rituelle handlinger, fx ved en renselse, før man betræder et helligt område (se også vievand). I jungiansk psykologi er vand regenerationens element.

Hvorfor får man vand i hovedet når man bliver døbt?

Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger: N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Hvorfor bliver man døbt i vand?

Dåben er en symbolsk handling. Den »symboliserer død, begravelse og opstandelse og kan kun udføres ved nedsænkning« (Bible Dictionary, »Baptism«). At komme ned under vandet repræsenterer Jesu Kristi død og begravelse, men det repræsenterer også, at vi begraver vores naturlige jeg (se Rom 6:3-6).

Hvorfor tegner man korset på brystet hoved af den der skal døbes?

Præsten tegner derefter korset for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Ved dåb af voksne udelades dette spørgsmål normalt.

Hvad skyldes vand i hovedet?

Hvorfor får man vand i hovedet? Ved vand i hovedet er der for meget hjernevæske i hjernen. Dette kan skyldes øget produktion af hjernevæske, aflukning af snævre passager eller nedsat optagelse af væske til blodkarrene. Når mængden af hjernevæske øges, stiger trykket inde i kraniet.