Table of Contents:

 1. Hvor befinder dronningen sig?
 2. Hvad laver dronning Margrethe i sin fritid?
 3. Hvad laver en dronning?
 4. Hvilke bygninger ejer dronningen?
 5. Hvor opholder dronningen sig i dag?
 6. Hvor blev dronning Margrethe kronet?
 7. Hvordan bliver man dronning?
 8. I hvilket palæ bor dronningen?
 9. Hvilken palæ bor dronningen i?
 10. Hvem ejer de kongelige slotte?

Hvor befinder dronningen sig?

Når Dronningen holder ferie på slottet Når den kongelige familie opholder sig på Marselisborg Slot, er parken lukket for offentligheden. Du kan derfor ikke komme længere end til den berømte Rosenport.

Hvad laver dronning Margrethe i sin fritid?

Dronningens arbejder har siden 1988 været vist på flere udstillinger både i Danmark og i udlandet, fx på en udstilling i 2003 på Brandts Klædefabrik i Odense sammen med værker af prins Eugen; udstillingen blev året efter vist på Waldemarsudde i Stockholm.

Hvad laver en dronning?

Dronningens skal i sit virke repræsentere Danmark udadtil og samtidig være et samlingspunkt indadtil. Den sidste funktion udfylder Dronningen blandt andet ved hvert år at være til stede og tale ved en række begivenheder og arrangementer landet over.

Hvilke bygninger ejer dronningen?

Kongelige Oplevelser
 • Christiansborg Slot.
 • Kronborg Slot.
 • Eremitageslottet.
 • Fredensborg Slot og Slotshave.
 • Kongernes Lapidarium.
 • Amalienborg Slot og Amaliehaven.
 • Bernstorff Slot og Slotshave.
 • Frederiksborg Slot og Slotshave.

Hvor opholder dronningen sig i dag?

Kongevagten er den mest omfattende og finder sted, når H.M. Dronningen opholder sig på Amalienborg. En palævagt kendetegnes ved, at ingen fra Kongefamilien bor på Amalienborg på det pågældende tidspunkt. H.M. Dronningen har bolig i Christian 9.

Hvor blev dronning Margrethe kronet?

Dronning. Ved sin fars død den 14. januar 1972 besteg hun tronen som Margrethe 2. af Danmark. Hun blev udråbt som dronning fra Christiansborg Slots balkon af statsminister Jens Otto Krag den 15. januar 1972.

Hvordan bliver man dronning?

Efterlever dronningen kongen, tituleres hun enkedronning og beholder i Danmark sin rang af majestæt. I andre kongehuse (som i det nederlandske kongehuset), mister dronningen sin titel "dronning" når hun abdicerer og bærer titlen "prinsesse", men hun får titlen som dronning tilbage igen, når hun er afgået ved døden.

I hvilket palæ bor dronningen?

Christian 9. s Palæ er regentparrets officielle residens. Når flaget er hejst over palæet, er det et tegn på, at Dronningen er hjemme. Palæet er ikke tilgængeligt for offentligheden.

Hvilken palæ bor dronningen i?

Aftenen foregår i dronningens eget hjem Selve aftenen foregår i Christian 9.s palæ. Det er i dette palæ, dronningen selv bor til daglig.

Hvem ejer de kongelige slotte?

Slots- og Kulturstyrelsen varetager driften af de statslige slotte, som anvendes af Kongehuset gennem civillisteloven. En række af de slotte og haveanlæg, som ejes af staten, står til rådighed for det danske kongehus via civillisteloven.