Table of Contents:

  1. Hvad betyder Badeflagene?
  2. Hvorfor rødt flag badevand?
  3. Hvad betyder orange flag?
  4. Hvad betyder rødt flag på stranden?
  5. Hvor er der rødt flag på stranden?

Hvad betyder Badeflagene?

Hvis du alligevel støder på det grønne flag på en strand, betyder det, at der er gode badeforhold. Det gule flag betyder, at du skal udvise særlig forsigtighed under badning. Det gule flag hejses af kystlivreddere, hvis badeforholdene er lumske. Selvom vandet kan se roligt ud, kan det snyde, hvis der er fralandsvind.

Hvorfor rødt flag badevand?

Rødt flag = sundhedsrisiko ved badning. Badevandsudsigten giver information om badevandskvaliteten nu og 3 dage frem på marine badestrande i kommuner, der abonnerer på en Badevandsudsigt. Ved at se på Badevandsudsigtens hjemmesider og APP kan man tjekke badevandskvaliteten inden man tager ud for at bade.

Hvad betyder orange flag?

Det betyder det samme som det rød-gule: Livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed.

Hvad betyder rødt flag på stranden?

Det gule flag betyder, at du skal udvise særlig opmærksomhed ved badning. Det kan fx skyldes bølger, strøm, fralandsvind eller brandmænd. Det røde flag betyder, at livredderne fraråder badning, fordi vandforholdene er livsfarlige. Det kan fx skyldes meget store bølger, meget kraftige strømforhold eller forurenet vand.

Hvor er der rødt flag på stranden?

To rød-gule flag De rød-gule flag ved vandkanten markerer det område, som livredderen anbefaler til badning. Hvis du vil være under livredderens overvågning, når du bader, skal du svømme mellem de to flag.