Table of Contents:

  1. Hvilke to genrer inddeler man overordnet lyrik i?
  2. Er digte kunst?
  3. Hvad kendetegner den lyriske genre?
  4. Hvad er Brugslyrik og Centrallyrik?
  5. Hvad er en strofe i lyrik?
  6. Hvad er central lyrik?
  7. Hvordan kan man sammenligne to Boksplots?

Hvilke to genrer inddeler man overordnet lyrik i?

Ord og musik opfattedes som uadskillelige dele af en helhed. Man bruger termen lyrik om en af de tre litterære hovedgenrer, hvor de to andre er 'epik' og 'drama'. I stedet for begrebet lyrik bruges også ofte begreberne 'poesi' eller 'digt'.

Er digte kunst?

Digte er ordkunst. Digte er ord som er sat sammen ud fra primært æstetiske valg for at formidle en følelse, en holdning eller en fortælling. Digte fortæller sjældent en historie ”lige ud ad landevejen”. I stedet lader de følelser, en oplevelse, en stemning – eller digtets egen form – komme i fokus.

Hvad kendetegner den lyriske genre?

I lyrik er sproget ofte mere kompakt og mættet end i fx noveller, hvor der jo er plads til flere ord. Derfor står der ofte meget - med få ord. I lyrik bruges der ofte mange sproglige virkemidler, til at farve sproget og forstærke oplevelsen. Det kan fx være rim, billedsprog, symbolik, gentagelser osv.

Hvad er Brugslyrik og Centrallyrik?

Inden for den egentlige lyrik kan vi skelne mellem brugslyrik og centrallyrik. Brugslyrik er skrevet til specielle situationer og formål. Idealet er de antikke digteres bundne udtryksform, hvor der var faste regler for indhold, billedsprog og versemål. I 1500-tallet var digtningen hovedsageligt brugslyrik.

Hvad er en strofe i lyrik?

En strofe i et digt eller en sang er et afsnit som består af et antal verselinjer (eller bare vers). Et eksempel: Solen skinner og jeg går langsomt hen.

Hvad er central lyrik?

Centrallyrik, en poesi, der udtrykker det skrivende jegs personlige oplevelse af omverdenen, især i en inderlig kontakt med naturen, i modsætning til tendensdigtning, fortællende eller belærende poesi. Karakteristisk er især kortformen.

Hvordan kan man sammenligne to Boksplots?

Sammenlign størrelser Venstre endepun$t for B-diagrammet ligger til højre for højre endepun$t for A-diagrammet, så B's mindste tid er større end A's største tid. Sammenlign spredning A-$assen er meget længere end B-$assen, så midterste halvdel af tiderne er meget mere spredt for A end for B.