Table of Contents:

  1. Hvad er den protestantiske tro?
  2. Hvad er protestantiske værdier?
  3. Hvem er protestantiske grundlægger?
  4. Hvad betyder evangelisk-luthersk kirke?
  5. Hvad hedder den protestantiske kirkes overhoved?
  6. Hvorfor har den protestantiske kirke kun to sakramenter?
  7. Hvem opfandt skærsilden?
  8. Hvornår blev vi protestanter?

Hvad er den protestantiske tro?

Protestantisme. Protestantisme er en retning indenfor den kristne kirke, som kan føres tilbage til reformationens oprør mod katolicismen i 1500-tallets Europa (se Reformationen). Ordet «protestant» kom i brug efter en protest, som tyske stænder fremførte i rigsdagen i Speyer i 1529.

Hvad er protestantiske værdier?

Den Protestantiske arbejdsmoral, den Calvinistiske arbejdsmoral eller den Puritanske arbejdsmoral er et begreb i teologi, sociologi, økonomi og historie, der understreger at hårdt arbejde, disciplin og sparsommelighed er opstået som følge af, at en person abonnerer på de værdier, der tilhører den protestantiske tro, ...

Hvem er protestantiske grundlægger?

Reformationen tog udgangspunkt i Wittenberg i Tyskland, hvor den tyske munk Martin Luther i 1517 rejste en voldsom kritik af den katolske kirke med sine 95 teser. Kort efter Luthers protest blev den fulgt op af franskmanden Jean Calvin, schweizeren Ulrich Zwingli og andre af protestantismens pionerer.

Hvad betyder evangelisk-luthersk kirke?

Ordet evangelisk-luthersk henviser til det brud med den katolske kirke, der i Danmark skete med Reformationen i 1536. Under Reformationen kæmpede den tyske teolog Martin Luther for en forandring af kirken, hvor evangeliets forkyndelse skulle sættes i centrum.

Hvad hedder den protestantiske kirkes overhoved?

Reformationens hovedmand var den tyske munk Martin Luther, og han gav navn til den retning inden for kristendommen, den evangelisk-lutherske, som blev dominerende i Danmark og andre steder i Nordeuropa.

Hvorfor har den protestantiske kirke kun to sakramenter?

Den danske folkekirke, den reformerte kirke og de fleste protestantiske frikirker har med dåben og nadveren kun to sakramenter. Til forskel fra luthersk opfattelse hævder den reformerte kirke og frikirkerne, at et sakramente er en ren symbolhandling. Også andre religioner har sakramenter.

Hvem opfandt skærsilden?

I kunsten. I Dantes «Guddommelige Komedie» er skærsilden (Purgatorio) anden bog. I Dantes middelalderlige verdensbillede befinder Helvede sig inde i jordkuglen. Helvede er tragtformet, og synderne er placeret dybere, jo værre synder de har begået; de værste helt inde i Jordens midte, sammen med Djævelen.

Hvornår blev vi protestanter?

Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af 30. oktober 1536 efter længere tids politisk og kirkelig uro. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi.