Table of Contents:

  1. Hvornår blev Koranen åbenbaret?
  2. Hvad kendetegnede uvidenhedens tid?
  3. Hvad fortæller Koranen om livet efter døden?
  4. Hvad er meningen med livet i islam?
  5. Hvad står der i Koranen om ægteskab?
  6. Hvad siger Koranen om kærlighed?
  7. Hvornår blev Koranen?
  8. Hvornår startede den muslimske tro?
  9. Hvornår begynder man at gå med tørklæde i islam?

Hvornår blev Koranen åbenbaret?

Koranen er ifølge traditionen blevet åbenbaret i brudstykker til Muhammed over mere end 22 år (609/610-632) via ærkeenglen Gabriel. Selve ordet koran viser tilbage til det arabiske ord qara'a, hvilket betyder "at læse" eller "at recitere".

Hvad kendetegnede uvidenhedens tid?

Begrebet betegner den førislamiske periode på den Arabiske Halvø, da uvidenhedens tilstand herskede blandt menneskene, eftersom Allahs sendebud, profeten Muhammed, endnu ikke havde åbenbaret den sande religion for områdets indbyggere.

Hvad fortæller Koranen om livet efter døden?

Muslimer tror på, at sjælen forlader kroppen, når man dør. På dommedag vil de døde genopstå, og alle dømmes i forhold til deres gerninger – og herved bliver det afgjort, om man kommer i paradis eller helvede. Den døde får en forsmag på sin dom i graven af to engle, som udspørger den afdøde om livsførelsen.

Hvad er meningen med livet i islam?

Barmhjertighed er det enkle svar på meningen med livet i islam. Det understreges af, at indledningen til 1 kapitler beskriver Gud som »Den Mest Nådefulde« og »Den Særdeles Barmhjertige«. Mere end nogen anden er det denne guddommelige egenskab, som er Guds kendetegn.

Hvad står der i Koranen om ægteskab?

Et ægteskab i islam regnes for at være et af de vigtigste forhold som mennesket kan indgå i. Det beskrives som halvdelen er troen, det er fra profetens vej og det er med til at sikre, at man kommer i Paradis. Afvisning af ægteskab beskrives i Koranen som at være en afvisning af de velsignelser Allah har givet os.

Hvad siger Koranen om kærlighed?

Islams hellige tekster udtrykker flere steder uden blufærdighed begær og lidenskaber, ja selv elskovens vildskab, som i den 12. sura, Yusuf , der handler om det begær, Potifars kone, Zuleikha, følte for den smukke Josef. 'Haital lak - tag mig,' siger hun. 'Jeg er gal af kærlighed-!

Hvornår blev Koranen?

Koranen er islams hellige skrift. Muslimer hævder, at Koranen indeholder summen af de åbenbaringer, som profeten Muhammed fik overdraget af Gud via ærkeenglen Gabriel, fra han i 610 modtog den første åbenbaring, indtil han i 632 afgik ved døden i Medina.

Hvornår startede den muslimske tro?

Oprindelsen. Islam blev til på den arabiske halvø i det 6. århundrede e.v.t. Stifteren Muhammad (ca. 570-632) blev født i Mekka, hvor han trådte frem som Allahs profet og forkyndte læren om én gud og frygt for dommedag.

Hvornår begynder man at gå med tørklæde i islam?

For en muslimsk kvinde er det et religiøst påbud at tage tørklæde på fra den dag, hun har sin første menstruation.