Table of Contents:

 1. Hvad er ærekrænkende udtalelser?
 2. Kan man komme i fængsel som 16 årig?
 3. Hvem udmåler straffen?
 4. Hvad må man skrive om andre på nettet?
 5. Hvad kan man blive straffet for at sige?
 6. Hvor lang tid er en livstidsdom i Danmark?
 7. Er man kriminel når man har udstået sin straf?
 8. Hvordan er et ungdomsfængsel?
 9. Hvornår er noget kriminelt?
 10. Hvem laver strafferammerne?
 11. Hvem bestemmer straffen?
 12. Er det ulovligt at filme andre i offentligheden?
 13. Hvad er ulovligt at skrive?

Hvad er ærekrænkende udtalelser?

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre offentligt. Det betyder, at du hverken må krænke andres navn eller rygte, eller hænge folk ud på de sociale medier og beskylde dem for handlinger, som de ikke har begået. Straffen for injurier blev sat op pr. 1 januar 2019.

Kan man komme i fængsel som 16 årig?

Unge over 15 år kan blive idømt frihedsstraf. Det betyder, at man skal i fængsel. I Danmark må unge under 18 år ikke sidde i fængsel sammen med voksne, men hvis der ikke er plads på de særlige institutioner for unge kriminelle, kan unge komme i et almindeligt fængsel, hvor der er voksne.

Hvem udmåler straffen?

Straffeloven - strafudmåling, Straffen fastsættes af retten inden for den strafferamme, der er fastsat for den lovovertrædelse, som gerningsmanden er fundet skyldig i. Strafferammen kan fx være bøde eller fængsel med angivelse af den maksimale længde af fængselsstraffen.

Hvad må man skrive om andre på nettet?

Det er ulovligt at true, krænke eller chikanere andre på nettet
 • ingen fortælle noget om dig, der er usandt – eller krænke dig.
 • ingen true og sende dig hate-beskeder via nettet, sociale medier, beskeder, emails, apps eller spil.
 • ingen læse dine private beskeder.

Hvad kan man blive straffet for at sige?

Man kan også blive straffet, hvis man uden for en privat sammenhæng siger, skriver eller gør noget, der fornærmer en anden persons ære. Det kaldes for en injurie eller en ærekrænkelse. Injurier er særligt grove angreb på en persons omdømme.

Hvor lang tid er en livstidsdom i Danmark?

I Danmark har livsvarigt fængsel siden 1930 været Straffelovens strengeste straf. I den militære straffelov var dødsstraf dog den strengeste frem til den 3. maj 1978. Livstid skal i princippet tages bogstaveligt, men Kriminalforsorgen har tidligere oplyst, at livstidsdømte afsoner gennemsnitligt 15 til 17 år i fængsel.

Er man kriminel når man har udstået sin straf?

Der skal mere til end en enkelt dom eller kriminel gerning. Den næste forholder sig til tidsaspektet: »Man er kriminel, når man er dømt for noget kriminelt. Og man holder op med at være det, når man har udstået sin straf eller betalt sin bøde. « (En variation over dette: »Når straffeattesten er ren.

Hvordan er et ungdomsfængsel?

Unge under 18 år kommer som udgangspunkt ikke i fængsler med voksne. De kommer i ungdomsfængsler eller sikrede institutioner. Cellerne består typisk af enkeltmandsværelser med panserglas i vinduerne. Der er fællesarealer i dagtimerne, men der bliver låst af ind til værelserne klokken elleve om aftenen.

Hvornår er noget kriminelt?

Det er desuden værd at have for øje, at der ofte skelnes mellem kriminalitet begået af 15-17 årige, og kriminalitet blandt børn under 15 år. Det skyldes, at den kriminelle lavalder i dag er 15 år, hvilket betyder, at børn under 15 år kort sagt ikke kan stilles strafferetligt til ansvar for deres handlinger.

Hvem laver strafferammerne?

Det er domstolene, der udmåler straffen for en overtrædelse af loven, men det er Folketinget, der laver strafferammerne. Domstolene kontrollerer de love Folketinget vedtager.

Hvem bestemmer straffen?

Angivelse af strafniveau gennem strafferammer Ved fastlæg- gelse eller ændring af en strafferamme kan lovgivningsmagten tilkendegive over for domstolene, hvad strafniveauet for overtrædelse af en given bestemmelse mindst eller højst skal være.

Er det ulovligt at filme andre i offentligheden?

Ifølge straffeloven må man tage billeder af alle personer, der befinder sig på frit tilgængelige steder, som for eksempel en offentlig park eller på gaden. Du må derimod ikke tage billeder af folk på privat grund, altså i folks eget hjem eller i deres biler.

Hvad er ulovligt at skrive?

I grundloven og straffeloven står der, at: ingen må fortælle noget om dig, der er usandt – eller krænke dig. ingen må true og sende dig hate-beskeder via nettet, sociale medier, beskeder, emails, apps eller spil.