Table of Contents:

  1. Hvilke rovdyr er der i Danmark?
  2. Hvilke egenskaber har en ulv?
  3. Hvilket dyr er Danmarks største rovdyr i dag?
  4. Hvilke dyr lever kun i Danmark?
  5. Hvad betyder det når en ulv præger?
  6. Hvad er Lykantropi?
  7. Hvad kan en varulv ikke tåle?
  8. Hvilket havpattedyr er Danmarks største?
  9. Hvilket dyr er det største Landrovdyr i verden?
  10. Hvad er Danmarks sjældneste dyr?

Hvilke rovdyr er der i Danmark?

I Danmark findes der 4 forskellige grupper af rovdyr: Hundedyr, mårdyr, sæler og halvbjørne. Rovdyr er pattedyr, der æder andre dyr. De adskiller sig derfor på en række områder, hvoraf følgende er de mest karakteristiske: Tænder: Rovdyr har store hjørnetænder, brede kindtænder og stærke kæbemuskler.

Hvilke egenskaber har en ulv?

God køresans: kan høre op til en frekvens på 40 kHz (mennesket kan hører 20 kHz), kan høre andre ulve hyle fra en afstand på 6,4 til 9,6 km. Højtudviklet lugtesans: kan få færden af bytte dyr og medlemmer af samme art i en afstand på op til 2 km. Bruges til at markere sit område og komme i kontakt med dyr af samme art.

Hvilket dyr er Danmarks største rovdyr i dag?

Gråsælen er Danmarks største rovdyr, og den er ikke sådan at tage fejl af. Hunnernes pels er oftest lysegrå med spredte mørke pletter, og hannerne er mørkegrå med nogle få lyse pletter. Hos begge er bugen lidt lysere end oversiden.

Hvilke dyr lever kun i Danmark?

Til de parrettåede hører svin, hjorte, flodheste, kameler og kvæg. I Danmark findes kun parrettåede hovdyr, nemlig krondyr, rådyr, dådyr, sika og vildsvin.

Hvad betyder det når en ulv præger?

Ulve hyler året rundt, når flokken mødes eller skilles, og det er derfor især ved daggry og i mørkningen, det sker. Hylende ulve fortæller andre, hvor de befinder sig, og det er kun, når ungerne er små og tæt på hulen, det helt undgås, så ungernes svarhylen ikke afslører dem overfor fjender.

Hvad er Lykantropi?

Lykantropi er en vrangforestilling om at være forvandlet til en varulv eller et vildt dyr.

Hvad kan en varulv ikke tåle?

De fleste af os kender til de klassiske fortællinger om varulven, der transformerer sig ved fuldmåne, og historierne om vampyrer, der ikke tåler solens lys og ændrer fremtoning i månens skær.

Hvilket havpattedyr er Danmarks største?

Gråsælen er Danmarks største sæl og er næstefter den spættede sæl også den mest almindelige sælart i Danmark. Hovedformen er det bedste kendetegn til at skelne de to arter.

Hvilket dyr er det største Landrovdyr i verden?

Den afrikanske elefant (Loxodonta africana) er det største nulevende dyr på landjorden og kan blive op til 7,5 m lang og 3,3 m høj (stangmål – dvs. til skulderen) og veje op til 6 tons.

Hvad er Danmarks sjældneste dyr?

1. Hasselmus) Hasselmusen er et af de mest sjældne pattedyr i Danmark og derfor også på rødlisten som det mest truede pattedyr. Hasselmusen findes kun i fragmenterede bestande på Midt- og Sydsjælland, i den østlige del af Jylland og på Sydfyn ifølge Miljøstyrelsen.