Table of Contents:

  1. Hvad står Venus på?
  2. Hvordan ser der ud på Venus?
  3. Hvem er Venus gudinde?
  4. Hvad med Mars?
  5. Hvad var Minerva Gud for?
  6. Hvilken gud er Saturn?
  7. Hvor mange solsystemer er der i universet?
  8. Hvor langt er der til Venus fra Jorden?

Hvad står Venus på?

Maleriet skal læses fra venstre til højre: Venus står i et (gen)fødselssymbol, muslingeskallen, og blæses af vindguden (vestenvindene, de to zefyrer) ind mod kysten, hvor hun modtages af forårets gudinde, der bærer blomster og myrter på sin dragt, for sluttelig at blive iklædt en sømmelig, blomstersmykket kåbe.

Hvordan ser der ud på Venus?

Venus ligner Jorden meget i både størrelse og sammensætning, men er fuldstændig dækket af hvidgrå skyer. Gennemsnitstemperaturen ved overfladen er 453 °C, og lufttrykket er 90 atm. Atmosfæren består af 96% kuldioxid, 3% nitrogen, 0,003% vanddamp og spor af svovlsyre.

Hvem er Venus gudinde?

Venus, italisk-romersk gudinde for kærlighed, tidligt opfattet som identisk med grækernes Afrodite, ofte afbildet sammen med Amor.

Hvad med Mars?

Mars er den fjerde planet i Solsystemet talt fra Solen, og naboplanet til vores egen planet Jorden. Som Jorden har Mars en atmosfære, om end denne er ganske tynd og næsten udelukkende består af kuldioxid. Mars kaldes også "den røde planet" på grund af sin karakteristiske farve.

Hvad var Minerva Gud for?

Minerva var først og fremmest krigsgudinde, men var også gudinde for håndværk, visdom og kunst.

Hvilken gud er Saturn?

Sāturnus (eller Saturn) er i den romerske mytologi gud for korn og indhøstning. Han regerede tidligt over jorden og svarer til Kronos i den græske mytologi.

Hvor mange solsystemer er der i universet?

Vores galakse Mælkevejen er kun 1 ud af godt 100 milliarder galakser i det observerbare univers. Så vi kan roligt regne med, at universet rummer mange milliarder billioner solsystemer.

Hvor langt er der til Venus fra Jorden?

Fakta om Venus
Banedata
Afstand til Solen108,2*106 km
Masse i forhold til Jorden (Jorden=1)0,815
Radius ved ækvator6051,8 km
Radius i forhold til Jorden (Jorden=1)0,949