Table of Contents:

 1. Hvem repræsenterer anklageren?
 2. Kan man overvære en retssag?
 3. Hvad er retsmøder?
 4. Hvordan foregår en straffesag i retten?
 5. Kan en forsvarsadvokat sige nej til en sag?
 6. Hvem arbejder forsvareren for?
 7. Er retsmøder offentlige?
 8. Hvornår kan dørene i en retssag lukkes for offentligheden?
 9. Hvem betaler for anklageren?
 10. Hvad koster en Erstatningsadvokat?
 11. Hvem er den bedste forsvarsadvokat?
 12. Hvordan bliver man beskikket advokat?

Hvem repræsenterer anklageren?

Anklageren er uddannet jurist. Anklageren repræsenterer staten (anklagemyndigheden) i straffesagen og er ikke advokat for offeret i sagen. Når politiets efterforskning i en straffesag er slut, er det anklageren, der vurderer, om der skal rejses tiltale i sagen.

Kan man overvære en retssag?

I Danmark er alle retsmøder som udgangspunkt offentlige. Det vil sige, at borgere og repræsentanter fra pressen har adgang til alle retsmøder. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt, at offentligheden (for eksempel pressen) ikke har adgang til at overvære, hvad der foregår i en del af eller i hele retsmødet.

Hvad er retsmøder?

Når anklagemyndigheden har sendt en sag i retten, bliver sagen berammet. Det vil sige, at retten fastsætter dato og tidspunkt for retsmøde i sagen. Herefter bliver du og eventuelt andre tiltalte og vidnerne i sagen indkaldt til retsmødet. Det retsmøde, hvor sagen bliver behandlet, kaldes hovedforhandlingen.

Hvordan foregår en straffesag i retten?

I byretten starter retsmødet med, at anklageren læser anklageskriftet, der beskriver den strafbare handling, op. Bagefter oplyser den tiltalte, om han eller hun kan erkende sig skyldig. Derefter bliver den tiltalte afhørt – først af anklageren og så af forsvareren.

Kan en forsvarsadvokat sige nej til en sag?

Udgangspunktet er, at advokaten selv vælger. En advokat kan godt optræde som anklager, men det er ikke et krav, at en anklager har advokatuddannelse. Mange anklagere har juristuddannelsen fra universitetet og er så uddannet i anklagemyndigheden og måske andre steder.

Hvem arbejder forsvareren for?

En forsvarer er en advokat, der repræsenterer den tiltalte under straffesagen. Forsvareren behøver ikke at være objektiv, og hans eller hendes opgave er alene at varetage den tiltaltes interesser.

Er retsmøder offentlige?

Retsmøder er offentlige, medmindre andet er bestemt ved lov eller i medfør af lov. Stk. 2. Retsmøder, hvori der afsiges dom, er altid offentlige.

Hvornår kan dørene i en retssag lukkes for offentligheden?

Lukkede døre er en domstols beslutning om at udelukke offentligheden fra et retsmøde. Retssager i Danmark er som udgangspunkt offentlige, og domme afsiges altid i et åbent retsmøde. Dørene kan dog lukkes, når særlige hensyn til en part, et vidne eller andre med tilknytning til sagen gør det påkrævet.

Hvem betaler for anklageren?

Hvis du bliver dømt, skal du som udgangspunkt betale alle sagens omkostninger. Du kan læse om sagsomkostninger her. Sagens omkostninger vil hovedsageligt bestå af udgifterne til din forsvarer (salæret). Hvis du har haft en beskikket forsvarer, vil det offentlige i første omgang betale udgifterne til din forsvarer.

Hvad koster en Erstatningsadvokat?

Der gælder ikke nogen fast timetakst for advokater, men de fleste advokater beregner sig mindst 1.800-2.800 kr. pr. anvendt time + moms, dvs. i alt 2.250-3.500 kr., og i mange tilfælde er timetaksten betydeligt højere.

Hvem er den bedste forsvarsadvokat?

Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret, er specialist i strafferet og er en af landets bedste forsvarsadvokater.

Hvordan bliver man beskikket advokat?

Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarer. Det er retten, der afgør, om betingelserne for at beskikke en forsvarer er opfyldt. Advokatsamfundet har en oversigt over alle danske advokater.