Table of Contents:

  1. Hvad står der i Koranen om stening?
  2. Hvor stener man kvinder?
  3. Hvad er dommedag ifølge islam?
  4. Hvad er forskellen på apokalyptik og eskatologi?
  5. Hvad siger islam om utroskab?
  6. Hvad handler Sura 56 om?
  7. Hvad er det gode liv religion?
  8. Hvad er det gode liv for en kristen?

Hvad står der i Koranen om stening?

Stening er ikke omtalt i Koranen, men omtales i hadith. Officielle oplysninger om gennemførelse stening i muslimske lande er vanskeligt tilgængelige.

Hvor stener man kvinder?

De lande, hvor der udføres steninger, er blandt andet Brunei, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Somalia og De Forenede Arabiske Emirater.

Hvad er dommedag ifølge islam?

Muslimer tror på, at sjælen forlader kroppen, når man dør. På dommedag vil de døde genopstå, og alle dømmes i forhold til deres gerninger – og herved bliver det afgjort, om man kommer i paradis eller helvede. Den døde får en forsmag på sin dom i graven af to engle, som udspørger den afdøde om livsførelsen.

Hvad er forskellen på apokalyptik og eskatologi?

Apokalyptik: Ordet apokalypse kommer af de græske 'apokalypsis', der betyder afdækning eller åbenba- ring3. På skrift er det en åbenbaring, der skildrer kommende begivenheder, især verdens undergang. Ordet "apokalyptik" er blevet til en generel betegnelse på et samlet kompleks af særli- ge eskatologiske fænomener.

Hvad siger islam om utroskab?

« Når det i stedet kommer til ægteskabelig utroskab, har Koranen et påfaldende mildere syn end Biblen. Ganske vist udstedes der et dekret om 100 piskeslag for utroskab, hvilket vel er så nær dødsstraf, som man kan komme, men straffen må kun eksekveres, hvis der kan fremskaffes fire øjenvidner.

Hvad handler Sura 56 om?

Hvis man følger Koranens og dermed Allahs ord kan man ifølge muslimerne komme i paradiset. Man skal være rettroende og handle etisk forsvarligt. I Sura 56 "Den indtræffende" tales der om dommedag. Hovedpunkterne i denne tekst omhandler betingelserne for "optagelse" i paradiset.

Hvad er det gode liv religion?

I kristendommen er det gode liv udadrettet: både over for Gud i tro, håb og kærlighed, men også i forhold til næsten. Det gode liv drejer sig ikke kun om, hvordan man har det med sig selv, men også om, hvordan man handler i forhold til andre.

Hvad er det gode liv for en kristen?

Det gode liv handlede altså om at holde sig på dydens smalle sti, være i pagt med Gud og ikke foretage sig noget, der kunne opfattes som syndigt af ikke bare kirken, men også det omgivende samfund.