Table of Contents:

  1. Hvad laver en senator?
  2. Hvor mange ubåde har USA?
  3. Hvad var Senatets rolle?
  4. Hvor mange senatorer har hver stat i Senatet i USA?
  5. Hvor mange ubåde har Danmark?
  6. Hvor stor er verdens største ubåd?
  7. Hvem sad i det romerske senat?
  8. Hvad står Spqr for?

Hvad laver en senator?

Senatet har en vigtig rolle som kontrolorgan ift. præsidenten, og endvidere kan Senatet fungere som rigsret. Senatet har som hele Kongressen til huse i Capitol-bygningen i Washington, D.C. Siden 1959 består forsamlingen af 100 senatorer, som repræsenterer de 50 stater.

Hvor mange ubåde har USA?

Flåden har 286 skibe og fartøjer og over 3.700 fly.

Hvad var Senatets rolle?

Det oprindelige forbillede for senatets funktion var det romerske senat, og gennem tiderne har senatet haft til formål at beskytte etablerede interesser. Senatet har som førstekammer normalt færre medlemmer end det mere "folkelige" andetkammer, ligesom medlemmernes valgbarhed og valgproceduren er en anden for et senat.

Hvor mange senatorer har hver stat i Senatet i USA?

I Senatet sidder to repræsentanter for hver stat. Der er altså 100 senatorer i alt.

Hvor mange ubåde har Danmark?

Ubåden Sælen, der indgik i den danske flåde i 1990, var Danmarks sidste ubåd og den eneste danske ubåd, der har deltaget i krigshandlinger. Sælen er en ganske lille dieselelektrisk enkeltrumsbåd - særligt velegnet til operationer i kystnære farvande, hvor den kunne snige sig ind på fjenden uden at blive opdaget.

Hvor stor er verdens største ubåd?

I Den Kolde Krigs sidste år byggede Sovjetunionen historiens største ubåde: De 175 m lange ubåde i Akula-klassen – i NATO kendt som Typhoon-klassen. Ubådenes opgave var at affyre atommissiler mod mål på land, og Sovjet søsatte sin første Typhoon i 1980.

Hvem sad i det romerske senat?

Det romerske senat Oprindelig var det kongens rådgivende forsamling, sammensat af ældre erfarne mandlige medborgere. Under republikken var Senatet rådgivende for den nyetablerede romerske magistratur, og det sammensattes efterhånden af afgåede embedsmænd.

Hvad står Spqr for?

SPQR er en forkortelse af Senatus Populusque Romanus (”senatet og det romerske folk”) og er romernes eget udtryk for deres republiks højeste myndighed.