Table of Contents:

  1. Hvad betyder irriterende?
  2. Hvad er integreret?
  3. Hvad betyder ikke desto mindre?
  4. Hvad betyder irriterer?
  5. Hvornår er man integreret i det danske samfund?
  6. Hvordan staver man til integreret?
  7. Hvad betyder desto?
  8. Hvad betyder indført?
  9. Hvad er ærgerrig?
  10. Hvordan går det med integrationen i Danmark?

Hvad betyder irriterende?

irriterende adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, - [iɐ̯iˈteˀʌnə] 1 som vækker irritation eller ærgrelse; som man føler sig lettere generet eller provokeret af 2 medicin som har en generende virkning på en legemsdel eller et organ og fremkalder rødmen, hævelse, ømhed el.

Hvad er integreret?

Når man integrerer noget, betyder det ofte at man sammensætter enheder til at arbejde sammen. I andre tilfælde kan det betyde at man integrerer én enkel del ind i en allerede eksisterende enhed.

Hvad betyder ikke desto mindre?

Ikke Desto Mindre betyder omtrent det samme som Alligevel.

Hvad betyder irriterer?

fremkalde en følelse af vrede, ærgrelse, ophidselse, utilfredshed el. lign.

Hvornår er man integreret i det danske samfund?

I Danmarkman betegne et individ som integreret, hvis individet respekterer retssamfundets regelsæt. For at kunne forstå regelsættet, og for at kunne dele de fælles værdier vi stadig har, må man nødvendigvis kunne sproget, så at kunne tale, læse og skrive dansk er en forudsætning.

Hvordan staver man til integreret?

Ordet integrere bruges som regel i midten af ​​en sætning og udtales som det staves.

Hvad betyder desto?

desto1 adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [desdo] eller [dεsdo] fra tysk desto af oldhøjtysk des diu, begge led er kasusformer af das 'det', jævnfør des i tilsvarende højere grad; så meget des ikke desto mindre til trods for dette; alligevel formelt desuagtet | sjældent ikke des ...

Hvad betyder indført?

lade noget nyt træde i kraft eller funktion, få udbredelse el. lign.

Hvad er ærgerrig?

1) det at være ærgerrig; ambition; ogs.: det at sætte en ære i at gøre ell. opnaa noget ell. det at have noget som sit højeste ønske, som maal for sine bestræbelser. hvad som hos Mands Personer lastes som Ærgierrighed, og kaldes Rang-Syge, heeder hos Fruentimmer en honet Ambition.

Hvordan går det med integrationen i Danmark?

Danskerne er den befolkningsgruppe i EU, som føler sig mest velinformeret om indvandring og integration. 73 pct. af den danske befolkning føler sig i meget høj grad eller høj grad velinformeret, mens det samme kun er tilfældet for 37 pct. i gennemsnit i EU.