Table of Contents:

 1. Hvilken genre er et digt?
 2. Hvad gør rim for en tekst?
 3. Hvordan kan man analysere et digt?
 4. Hvad gør et digt?
 5. Hvad kendetegner genren lyrik?

Hvilken genre er et digt?

Lyrik kaldes også poesi. Lyrik er fx digte og sangtekster. Lyrik er ofte bygget op på forskellige regler. Teksten kan fx være inddelt i strofer.

Hvad gør rim for en tekst?

Rim optræder typisk i vers eller digte, hvor det styrker såvel rytme som budskab, og det er ikke uden grund, at det har vundet stort indpas i musikken, hvor tekster jo mange gange kan siges at være netop vers eller digte tilsat toner. Det gælder, uanset om der er tale om metal, indierock, folkemusik eller hip hop.

Hvordan kan man analysere et digt?

Når du analyserer lyrik, er det en god idé at se på følgende:
 1. Præsenter digtet. Hvem har skrevet digtet? ...
 2. Hvilket slags digt er der tale om? a. ...
 3. Komposition. Hvordan er digtet bygget op? ...
 4. Synsvinkel/fortællertype. Hvilken fortæller har digtet? ...
 5. Miljø Hvordan skildrer digtet miljøet? ...
 6. Personkarakteristik. ...
 7. Sprog og stil. ...
 8. Rim.

Hvad gør et digt?

Digte er ordkunst. Digte er ord som er sat sammen ud fra primært æstetiske valg for at formidle en følelse, en holdning eller en fortælling. Digte fortæller sjældent en historie ”lige ud ad landevejen”. I stedet lader de følelser, en oplevelse, en stemning – eller digtets egen form – komme i fokus.

Hvad kendetegner genren lyrik?

Ordet lyrik stammer fra det græske ”lyra”, der var et strengeinstrument, og lyrikken var oprindeligt forbundet med sang og musik. Lyrik kan karakteriseres ved den korte, kompakte form, der ikke nødvendigvis indeholder et handlingsforløb, men som i stedet ofte udtrykker en subjektiv tanke, idé, stemning eller følelse.