Table of Contents:

 1. Hvem er katolicismens grundlægger?
 2. Hvornår Blevv den katolske kirke til?
 3. Hvad har katolikker og protestanter tilfælles?
 4. Hvad handler katolicisme om?
 5. Hvor stammer katolicismen fra?
 6. Hvorfor blev Danmark protestanter?
 7. Hvad er baggrunden for reformationen?
 8. Er ortodokse katolikker?
 9. Er vi protestanter i Danmark?
 10. Hvad kendetegner katolicismen?
 11. Hvad kræver det at blive katolik?
 12. Hvad betyder katolicismen?

Hvem er katolicismens grundlægger?

Den katolske kirke regner sig for apostolisk, dvs. at den i sit væsen og sin tradition bygger på en ubrudt række af efterfølgere efter de første apostle med apostlen Peter i spidsen, der var kirkens første overhoved, og at den er grundlagt af Jesus Kristus selv.

Hvornår Blevv den katolske kirke til?

Kristendommen i dens katolske form blev først indført til Danmark af missionærer i begyndelsen af det ottende århundrede. Kristendommen blev definivt hele kongerigets religion ved kong Knud den Stores dåb. I 1517 opslog Martin Luther sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.

Hvad har katolikker og protestanter tilfælles?

I den katolske kirke er der en pave. Det er ham og kirken, der fortæller folk, hvad Jesus mener, er rigtigt og forkert. Men i den protestantiske kirke er der ikke nogen pave. Faktisk er alle mennesker en slags præster, og derfor må man selv bestemme, hvad man tror, Jesus mener, er rigtigt og forkert.

Hvad handler katolicisme om?

Ordet katolicisme bruges hovedsageligt om den romersk-katolske kirkes lære og virke samt om holdninger og livsformer hos den del af de kristne, der kalder sig katolikker. Ordet katolicisme kom oftere i brug i løbet af det 17. århundrede i modreformationen. Det blev brugt som modsætning til protestantismen.

Hvor stammer katolicismen fra?

Den etableres særligt ud fra udviklingen af paveinstitutionen i Rom, efter kristendommen – oven på 300 år, hvor de kristne i perioder har været forfulgt – bliver den dominerende religion i Romerriget efter år 313 under kejser Konstantin. Den bygger sin troslære på Bibelen og traditionen.

Hvorfor blev Danmark protestanter?

Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af 30. oktober 1536 efter længere tids politisk og kirkelig uro. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi.

Hvad er baggrunden for reformationen?

Hvordan begyndte reformationen? Reformationen begyndte med offentliggørelsen af Luthers 95 teser om aflad og bod i Wittenberg 31. oktober 1517. Offentliggørelsen og den hurtige spredning af teserne fik kirken til at reagere hurtigt med forhør og teologiske debatter med Luther og med afvisning af hans påstande.

Er ortodokse katolikker?

Der er derfor ikke noget tilsvarende det romersk-katolske pavedømme i den ortodokse kirke. Ligesom med den apostolske succession betragtes kirkens tro som overleveret til apostlene af Kristus selv uden tilføjelser eller ændringer.

Er vi protestanter i Danmark?

Protestantismen regnes ofte sammen med katolicismen og de ortodokse kirker for en af de tre hovedstrømninger inden for kristendommen. Den danske Folkekirke er protestantisk, mere specifikt evangelisk-luthersk.

Hvad kendetegner katolicismen?

Den katolske kirke ser sig selv som den oprindelige kristne kirke og betragter paven som kirkens leder og apostlen Peters efterfølger. Som katolik er det afgørende vigtigt at understøtte og videreudvikle dialogen og fællesskabet med de andre kristne kirker (det økumeniske samarbejde).

Hvad kræver det at blive katolik?

Hvad gør man, hvis man er døbt i et protestantisk kirkesamfund og ønsker at blive katolik? Man begynder at gå regelmæssigt til messe, man undersøger, hvad den katolske kirke og den katolske tro står for. Man taler måske om sine tanker med en, man kan være fortrolig med. Og man tager kontakt til en katolsk præst.

Hvad betyder katolicismen?

Ordene katolsk og katolicisme kommer af græsk og betyder “almindelig, universel eller generel”. Kirken har sit hovedsæde i Rom. Der kaldes den også den romersk-katolske kirke. Tilslutningen til den katolske tro kaldes katolicisme.