Table of Contents:

 1. Hvor gammel blev Jeppe Aakjær?
 2. Hvor er Jeppe Aakjær født?
 3. Hvorfor måtte Jeppe Aakjær arbejde som barn?
 4. Hvordan døde Jeppe Aakjær?
 5. Hvem har skrevet melodien til Jeg er havren?
 6. Hvad er budskabet i Jens Vejmand?
 7. Hvad handler vredens børn om?
 8. Hvad handler Jeg er havren om?
 9. Hvem sidder der bag skærmen digt?
 10. Hvad er konflikten i Jens Vejmand?
 11. Hvorfor skrev Jeppe Aakjær Jens Vejmand?
 12. Hvor er Jens Vejmands grav?
 13. Hvordan døde Jens Vejmand?
 14. Hvad betyder forvandle de hårde sten til brød?
 15. Hvad er baggrunden for digtet Jens Vejmand?

Hvor gammel blev Jeppe Aakjær?

63 år ()Jeppe Aakjær / Alder

Hvor er Jeppe Aakjær født?

Åkær, DanmarkJeppe Aakjær / Fødested

Hvorfor måtte Jeppe Aakjær arbejde som barn?

76. Jeppe Aakjær – døbt Jeppe Jensen – voksede op på en gård i den lille by Aakjær i Fly sogn syd for Skive. Jeppes far havde mistet familiens formue pga. et ufordelagtig løskøb fra soldatertjeneste, så Jeppe og hans otte søskende måtte arbejde hårdt for at opretholde livet.

Hvordan døde Jeppe Aakjær?

Akut myokardieinfarktJeppe Aakjær / Dødsårsag

Hvem har skrevet melodien til Jeg er havren?

Jeppe Aakjærs naturbeskrivende digte Digtet Havren er skrevet 8. maj 1916 og trykt i samlingen Vejr og Vind og Folkesind (1916).

Hvad er budskabet i Jens Vejmand?

Jens Vejmand” er et digt, der har noget på hjerte og udtrykker en holdning ved at sætte et samfundsproblem under debat. Fortællingen om Jens Vejmand emmer af social indignation. Den fattige landbefolkning bliver beskrevet med respekt og medlidenhed.

Hvad handler vredens børn om?

Jeppe Aakjærs roman 'Vredens Børn - En Tyendes Saga' tematiserer modernitetens udvikling. Den er skrevet på en tid, hvor fagforeningerne etablerede sig i byerne, men hvor landproletariatet stod uden for udviklingen. Fortællingen drives frem af læserens begær efter at kende hovedpersonen Pers endelige skæbne.

Hvad handler Jeg er havren om?

I sangen lader Jeppe Aakjær havren fortælle sin historie fra såning til høstmodning, og dermed bliver havren et billede på naturen og landskabet. Aakjærs poesi står i modsætning til hans socialt engagerede prosa, der har et mere oprørsk præg.

Hvem sidder der bag skærmen digt?

"Jens Vejmand" eller "Hvem sidder der bag skærmen?" er en dansk sang af Jeppe Aakjær i 1905, med melodi af Carl Nielsen i 1907 og uropført af Vilhelm Herold. Det indgår i digtsamlingen Rugens Sange og andre Digte fra 1906, men blev bragt første gang i dagbladet Politiken den 26. juni 1905.

Hvad er konflikten i Jens Vejmand?

Danmarks store komponist Carl Nielsen blev så dårligt betalt for sin musik til 'Jens Vejmand', at det udløste en decideret livskrise hos den 60-årige Carl Nielsen, da han i 1925 gjorde sit livs regnestykke op. 50 kroner én gang for alle havde han fået af sit forlag, Wilhelm Hansen.

Hvorfor skrev Jeppe Aakjær Jens Vejmand?

Idéen opstod på en cykeltur til Herning På en cykeltur fra Herning til Holstebro i marts 1901 havde Aakjær mødt en fattig stenslager, som han betænkte med 25 øre. Aakjær førte udgiften ind i sin lommebog, og senere tilføjede han, at denne mand på landevejen gav ham den første idé til digtet Jens Vejmand.

Hvor er Jens Vejmands grav?

Han blev begravet på Tjørring kirkegård ved Herning, og også i dag kan man se Jens Nielsens grav med en træbjælke som markering. Denne historie gav Aakjær inspiration til digtet, som han skrev den 19.

Hvordan døde Jens Vejmand?

Hans arm siger nej, han taber pludselig hammeren, og hans slidsomme liv er til ende. Senere fik han alligevel en sten, nemlig en mindesten i form af det digt, Aakjær skrev. I digtet døde Jens Vejmand en kold december-nat midt i sit arbejde.

Hvad betyder forvandle de hårde sten til brød?

Jens Vejmand forvandler de hårde sten til mindre sten, så han kan tjene penge, som han kan bruge på sit daglige brød. Brødet bliver en metafor for arbejdets løn.

Hvad er baggrunden for digtet Jens Vejmand?

Inspiration til digtet Jeppe Aakjær var på en tur sammen med Politikens redaktør, Ove Rode, og kom i snak med vejmand Thomas Petersen. Denne fortalte om sin forgænger i Ringkøbing Amt, Jens Nielsen, der lå begravet under et trækors på Tjørring Kirkegård lige over for, hvor samtalen fandt sted.