Table of Contents:

 1. Hvad betyder Inddæmningspolitik?
 2. Hvad betyder detente?
 3. Hvad gik inddæmningen af Sovjetunionen ud på?
 4. Hvilke konsekvenser får Inddæmningspolitikken?
 5. Hvad var konflikten mellem USA og Sovjetunionen?
 6. Hvordan foregik Folkedemokratiseringen af Østeuropa?
 7. Hvad gik rumkapløbet ud på?
 8. Hvad var Warszawa pagtens formål?
 9. Hvad gik Marshall hjælpen ud på?
 10. Hvad er et folkedemokrati?
 11. Hvordan sluttede rumkapløbet?

Hvad betyder Inddæmningspolitik?

Inddæmningspolitikken er en betegnelse for en politik, USA førte over for Sovjetunionen under den kolde krig. Inddæmningspolitikken gik bl. a. ud på at bremse udbredelsen af kommunismen og Sovjetunionens indflydelse ved at forhindre, at ikke-kommunistiske lande udviklede sig i en kommunistisk retning.

Hvad betyder detente?

Détente (fransk: afspænding) betegner indenfor international politik en afspænding mellem tidligere fjendtligt indstillede stormagter. Begrebet anvendes særligt om de perioder under den kolde krig, hvor relationerne mellem Sovjetunionen og USA forbedredes.

Hvad gik inddæmningen af Sovjetunionen ud på?

Budskabet var, at hovedindholdet i amerikansk politik over for Sovjetunionen skulle være en langsigtet, tålmodig, fast og årvågen inddæmning af unionens eventuelle fremtidige ekspansion. Herved kunne USA på langt sigt fremme en opløsning eller en gradvis nedbrydning af Sovjetunionens magt.

Hvilke konsekvenser får Inddæmningspolitikken?

Inddæmningspolitikkens konsekvenser Efter Den kolde krigs afslutnings kan det diskuteres, om det var de økonomiske og politiske midler eller de militære, der viste sig mest virkningsfulde. Den umiddelbare konsekvens var, at USA undervurderede Sovjetunionens interesser i Kina.

Hvad var konflikten mellem USA og Sovjetunionen?

Den Kolde Krig var den storpolitiske konflikt, der definerede perioden mellem Anden Verdenskrigs afslutning i 1945 frem til Berlinmurens fald i 1989 og opløsningen af Sovejtuniuonen to år efter. Konflikten stod mellem de to supermagter, USA og Sovjetunionen, sammen med deres allierede.

Hvordan foregik Folkedemokratiseringen af Østeuropa?

Der skete en folkedemokratisering af Østeuropa hvor Sovjet overtog. Overtog ved at danne et kommunistparti "fædrelandsfront" herefter "enhedslister", så oppositionen ikke kunne stille op. Kommunisterne har monopol og landende bliver "understater" til Sovjet.

Hvad gik rumkapløbet ud på?

Rumkapløbet var en politisk kappestrid mellem Sovjetunionen og USA på teknologisk udvikling. Kapløbet begyndte efter 2. verdenskrig, da der opstod en krig, den kolde krig, mellem de to nye stormagter USA og Sovjetunionen.

Hvad var Warszawa pagtens formål?

Warszawapagten var en kommunistisk militæralliance, der blev oprettet i 1955 af Sovjetunionen og en række østeuropæiske lande. Den direkte begrundelse for pagten var Vesttysklands optagelse i NATO i 1955, hvilket blev anset som en fjendtlig handling af Sovjetunionens og dens allierede.

Hvad gik Marshall hjælpen ud på?

Marshallplanen (engelsk European Recovery Program, ERP) var et amerikansk hjælpeprogram rettet mod Europa, som blev sat i gang efter 2. verdenskrig. Initiativet fik navn efter den amerikanske udenrigsminister George Marshall, og var i stor udstrækning udarbejdet af embedsmænd i udenrigsministeriet, specielt William L.

Hvad er et folkedemokrati?

Folkerepublik (eller folkedemokrati) var den officielle betegnelse for de kommunistiske stater, der blev oprettet i Øst- og Centraleuropa efter Anden Verdenskrig. Det drejede sig bl. a. om landene Polen, Østtyskland (DDR), Tjekkoslovakiet, Bulgarien, Rumænien, Jugoslavien og Albanien.

Hvordan sluttede rumkapløbet?

Rumkapløbet var en politisk kappestrid på teknologisk udvikling under den kolde krig. Rumkapløbet mellem Sovjetunionen og USA begyndte efter Anden Verdenskrigs afslutning og sluttede i 1975 med den fælles amerikansk-sovjetiske Apollo-Sojuz-mission.