Table of Contents:

 1. Er linjerne med Parameterfremstillingerne parallelle?
 2. Hvad er en ortogonal linje?
 3. Hvordan finder man den ortogonale linje?
 4. Hvad er Basisvektorer?
 5. Hvordan bestemmer man koordinater?
 6. Hvordan ved man om to linjer er parallelle?
 7. Hvordan kan man finde vinklen mellem to linjer?
 8. Hvornår er noget Ortogonalt?
 9. Hvordan finder man ud af om 2 linjer er ortogonale?
 10. Hvad er en Sumvektor?
 11. Hvad er Vektorkoordinater?
 12. Er to vektorer parallelle?
 13. Hvordan finder jeg en vinkel i en trekant?

Er linjerne med Parameterfremstillingerne parallelle?

Hvis man kender en ligning for linjen, kan man også omskrive til en parameterfremstilling. linjen. Hvis man hatter normalvektoren får man en vektor, der er parallel med linjen.

Hvad er en ortogonal linje?

To linjer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden hvis vinklen mellem linjerne er 90°.

Hvordan finder man den ortogonale linje?

Med ord vil det sige "to linjer er ortogonale hvis og kun hvis produktet af deres hældningskoefficienter er -1". Dette gør det meget let at undersøge om to linjer er ortogonale. Man skal bare gange hældningerne med hinanden og se, om man får -1.

Hvad er Basisvektorer?

Basisvektorer. begynder begge i punktet O(0,0). 's endepunkt er derfor (0,1). kaldes for basisvektorer.

Hvordan bestemmer man koordinater?

En vektor har to koordinater, der beskriver hvor lang vektoren er i hhv. x-aksens og y-aksens retning. Man skriver koordinaterne i en søjle med x-koordinaten øverst og y-koordinaten nederst. Når man tegner en vektor ind i et koordinatsystem, er det lige meget, hvor man starter.

Hvordan ved man om to linjer er parallelle?

Parallelle linjer er linjer, der altid har den samme afstand imellem dem. Parallelle linjer skærer aldrig hinanden. Vinkelrette (ortogonale) linjer er linjer, der danner fire rette vinkler (90 grader), når de skærer hinanden.

Hvordan kan man finde vinklen mellem to linjer?

Mellem to linjer, som skærer hinanden, dannes der fire vinkler, som parvis er topvinkler og dermed parvis lige store. Vinklen "opad" danner sammen med den beregnede vinkel ovenfor en ret linje, m, og er derfor på 180º - 108.43º = 71.57º.

Hvornår er noget Ortogonalt?

Ortogonalitet er et begreb med anvendelser indenfor matematik. At to linjer er ortogonale betyder, at de står vinkelret på hinanden. I matematikken siger man, at to vektorer er ortogonale, hvis deres indre produkt er nul.

Hvordan finder man ud af om 2 linjer er ortogonale?

Opsummering
 1. To linjer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden.
 2. To linjer er ortogonale i matematisk forstand, hvis produktet af deres hældninger er lig med -1.

Hvad er en Sumvektor?

Ligesom vi kan lægge tal sammen, kan vi også lægge vektorer sammen. At lægge to vektorer sammen kaldes vektoraddition. Resultatet kaldes en vektorsum eller sumvektoren, da det er en vektor, der er summen af to andre vektorer.

Hvad er Vektorkoordinater?

En vektor har to koordinater, der beskriver hvor lang vektoren er i hhv. x-aksens og y-aksens retning. Man skriver koordinaterne i en søjle med x-koordinaten øverst og y-koordinaten nederst. Når man tegner en vektor ind i et koordinatsystem, er det lige meget, hvor man starter.

Er to vektorer parallelle?

Parallelle vektorer og determinant Hvis dette skalarprodukt giver 0, betyder det at de to vektorer står vinkelret på hinanden. Hvis b er vinkelret på a hat, så er b parallel med a. Bemærk, at hvis a og b er parallelle, så kan de enten være ensrettede eller modsatrettede.

Hvordan finder jeg en vinkel i en trekant?

Vinkelsummen i en trekant er 180 grader, og vi kender vinkel C som er 90 grader (den rette vinkel), og vi har lige beregnet vinkel A til 32,0 grader. Det vil sige at vi kan tage vinkelsummen (180 grader), og fratrække vinkel C (90,0 grader) og vinkel A (32,0 grader). Man kan derfor beregne vinkel B til 58,0 grader.