Table of Contents:

  1. Hvad betyder ordet præfikset nano?
  2. Hvad er det danske ord for præfiks?
  3. Hvad betyder præfikserne?
  4. Hvad er epi?
  5. Hvad er symbolet for nano?
  6. Hvad er en præference?
  7. Hvad kaldes en stendynge?
  8. Hvad er det modsatte af Prefix?
  9. Hvad betyder prefix på engelsk?
  10. Hvor meget er nano?

Hvad betyder ordet præfikset nano?

Nano er et SI-præfiks, som betyder en milliardtedel (10−9) af en enhed. F. eks. er en nanometer 0,0 m.

Hvad er det danske ord for præfiks?

Ordet præfiks kommer af latin praefixum 'noget foransat', af praefigere 'sætte foran', af præ- og figere 'fæstne'. Verbale præfikser er ofte oprindelige præpositioner, fx over i oversætte af sætte. Andre præfikser er fx det negerende u-, jf. uhyggelig modsat hyggelig, eller det repetitive gen-, fx genskabe af skabe.

Hvad betyder præfikserne?

Et præfiks er et eller flere morfemer, der sættes foran et ord og ændrer dets betydning. Et præfiks kan også være et udtryk som kan sættes foran en fysisk/videnskabelig enhedsbetegnelse, når dette er praktisk/bekvemt.

Hvad er epi?

Epi oprinder af græsk og betyder "ved siden af".

Hvad er symbolet for nano?

Nano- stammer fra det græske nanos, som betyder dværg. I nanoteknologien benytter man måleenheden 'nanometer', forkortet til ”nm”. 1 nm svarer til en milliarddel meter eller en milliontedel millimeter. Det vil sige, at der går lige så mange nanometer til en meter, som antallet af millimeter fra København til Paris.

Hvad er en præference?

Præferencer udtrykker tilbøjeligheden til at foretrække én bestemt valgmulighed foran en eller flere andre.

Hvad kaldes en stendynge?

Stendynger betyder omtrent det samme som urer. Se alle synonymer nedenfor.

Hvad er det modsatte af Prefix?

Placeringen for prefix er startpositionen. (For at retfærdiggøre ordet, har vi også det modsatte element suffix, som står for afslutning.)

Hvad betyder prefix på engelsk?

Prefix- Prefix for which to add a policy.

Hvor meget er nano?

Hvad betyder nano 1 nm svarer til en milliarddel meter eller en milliontedel millimeter. Det vil sige, at der går lige så mange nanometer til en meter, som antallet af millimeter fra København til Paris.