Table of Contents:

 1. Hvad er en flerårsaftale?
 2. Hvilken tryghed og respekt skaber politiet?
 3. Hvilken rolle har politiet i det danske samfund?
 4. Hvad er politiets vigtigste ansvar?
 5. Hvem bestemmer politiets opgaver?
 6. Hvad er politiets bedste egenskaber?
 7. Hvad tjener rigspolitichefen?
 8. Hvad er rigsadvokaten?
 9. Hvem er øverste chef for politiet?
 10. Hvem arbejder politiet for?
 11. Hvordan bliver man en del af aktionsstyrken?
 12. Er der Swat i Danmark?

Hvad er en flerårsaftale?

Flerårsaftalen beskriver, hvilke projekter og tiltag der skal gennemføres i den pågældende aftaleperiode. Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet.

Hvilken tryghed og respekt skaber politiet?

Politiet skal ifølge politiloven virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.

Hvilken rolle har politiet i det danske samfund?

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden – at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Politiet har også administrative opgaver, som blandt andet udstedelse af våbentilladelser.

Hvad er politiets vigtigste ansvar?

Som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed har PET til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

Hvem bestemmer politiets opgaver?

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Rigspolitiets opgave er at sætte retningen for hele politiet, dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder.

Hvad er politiets bedste egenskaber?

Både i jobbet som politikadet og politibetjent skal du kunne møde enhver person i øjenhøjde, med situationsfornemmelse og i psykisk balance. Desuden skal du besidde personlige kompetencer som analytisk tænkning, helhedsforståelse, handlekraft, kommunikations og evnen til at samarbejde og reflektere.

Hvad tjener rigspolitichefen?

Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er en tjenestemandsstilling placeret i lønramme 40, hvor årslønnen aktuelt er 750.174 kr. Der vil herudover blive optaget forhandling om et personligt tillæg, åremålstillæg og resultatløn. Stillingen ønskes besat på åremål. Ansættelsesområdet er politi og anklagemyndighed.

Hvad er rigsadvokaten?

Rigsadvokaten fører straffesager ved Højesteret og Den Særlige Klageret – og varetager anklagemyndighedens opgaver i forhold til Justitsministeriet, Folketinget og øvrige overordnede myndigheder samt deltager i internationalt samarbejde.

Hvem er øverste chef for politiet?

Thorkild Fogde er rigspolitichef og dermed øverste chef for politiet. Rigspolitichef Thorkild Fogde.

Hvem arbejder politiet for?

Faggrupper
 • HR i politiet. Udvikling, rekruttering, administration.
 • It i politiet. Et område præget af brede og dybe it-kompetencer.
 • Jura i politiet. Fra forvaltningsret til personalejura, strategisk indkøb og contract management.
 • Økonomi i politiet. Budget, regnskab og økonomistyring.
 • Andre faggrupper i politiet.

Hvordan bliver man en del af aktionsstyrken?

Det psykologiske spil var sat i gang. I de kommende ni måneder vil 198 aspiranter, der kommer fra alle landets kredse - sågar en enkelt fra Grønland - blive testet, vurderet og fundet egnet eller ikke-egnet til politiets Aktionsstyrke. Det er et regulært nåleøje, som aspiranterne skal igennem.

Er der Swat i Danmark?

Politiets Aktionsstyrke (AKS) er det danske politis antiterror-enhed. AKS er en enhed, der er uddannet til at klare opgaver, som rækker udover almindelige politifolks uddannelse.