Table of Contents:

 1. Hvordan håndterede man pesten?
 2. Hvordan endte pesten?
 3. Hvad er den sorte pest?
 4. Hvad er symptomerne på pest?
 5. Hvad gjorde man for at undgå pesten?
 6. Hvordan bekæmpede man tuberkulose i 1900 tallet?
 7. Hvornår forsvandt pesten?
 8. Hvornår startede og sluttede pesten?
 9. Hvor stor en del af Europas befolkning mener man døde ved den første pestepidemi?
 10. Hvad var årsagerne til Pestepidemien i 1654?
 11. Hvor hurtigt dør man af pest?
 12. Hvilke konsekvenser kunne det have hvis man fik pest?
 13. Hvordan spredte pesten sig i Europa?
 14. Hvordan kan man behandler tuberkulose?
 15. Hvornår var der tuberkulose?

Hvordan håndterede man pesten?

Pest behandles med antibiotika i form af ciprofloxacin og rifampicin. Ved mistanke om pest skal behandlingen begynde så hurtigt som muligt. Ved lungepest skal behandlingen starte inden 15 timer (fra feberstart) for at have nogen effekt.

Hvordan endte pesten?

Pesten hærgede periodevis Europa og Danmark gennem en 400 år lang periode. Det første udbrud omkring år 1350 var det værste. Her døde hele 40% af landets befolkning. Under de senere udbrud var man blevet bedre til at inddæmme smitten, blandt andet ved isolation.

Hvad er den sorte pest?

Pest er en infektionssygdom forårsaget af en bakterie ved navn Yersinia pestis, men ordet har dog også været brugt mere generelt om epidemier med stor dødelighed. Yersinia-pest kan manifestere sig som byldepest og lungepest.

Hvad er symptomerne på pest?

Byldepest giver symptomer i form af høj feber, træthed, muskelsmerter, kvalme og opkast. Samtidig ses den karakteristiske hævelse og ømhed af de inficerede lymfeknuder (bubo). Det ses hyppigst i lysken, da lopper oftest bider på benene.

Hvad gjorde man for at undgå pesten?

De italienske bystater Venedig, Firenze og Milano lykkedes derimod tidligt med at gribe effektivt ind mod pesten. Syge borgere blev anbragt i pesthuse udenfor byen, og der blev oprettet et rapportsystem, som informerede det administrative system om, hvor sygdommen havde bevæget sig hen.

Hvordan bekæmpede man tuberkulose i 1900 tallet?

Helt op til midten af 1900-tallet blev tuberkulose behandlet i sanatorier, ofte i årevis. Behandlingen bestod af klar, kold luft, rigeligt med mad og meget hvile. Nogle gange foretog man kirurgiske indgreb for at skabe sammenfald af inficeret lungevæv. Man troede, at dette kunne bekæmpe sygdommen.

Hvornår forsvandt pesten?

Den sidste pestepidemi ramte Danmark i 1711.

Hvornår startede og sluttede pesten?

Den sorte død var en pandemi af historisk pest i midten af 1300-tallet. Pandemien angreb Messina i 1347, og Den sorte død spredtes herefter med stor hast op gennem Europa.

Hvor stor en del af Europas befolkning mener man døde ved den første pestepidemi?

Det samlede befolkningstal i 1300-tallets Europa lå formodentlig omkring de 80 millioner – det kan dog være alt ligefra millioner. Hvis den gennemsnitlige dødelighed var 30 til 50 procent, omkom 25 til 40 millioner mennesker i årene 13.

Hvad var årsagerne til Pestepidemien i 1654?

»Stort set alle kilder omkring pest i Norge fra den Sorte Død til 1654 beskriver sygdommen som et by-fænomen. På lige linje med andre store epidemier, såsom kolera og tyfus kommer pesten til Norge med skibe og spreder sig i byerne. Det er hér, man har kildematerialet fra.

Hvor hurtigt dør man af pest?

I 13 blev Danmark ramt af pesten. Pesten, eller Den Sorte Død, var en dødelig sygdom, der i løbet af to-tre år havde arbejdet sig op igennem Europa fra syd og flere steder slået op imod 40 % af befolkningen ihjel.

Hvilke konsekvenser kunne det have hvis man fik pest?

Hverken selvpiskeri, bønner eller lægevidenskaben kunne jage pesten på porten. Få år efter udbruddet var mindst en tredjedel af befolkningen udryddet, og alt forandret: kirkens position var svækket, adelens magt svundet ind, nationale grænser trukket op på ny og bondeoprørene fik stadigt større gennemslagskraft.

Hvordan spredte pesten sig i Europa?

Det har i lang tid været en almindeligt udbredt opfattelse, at det var rotterne, der spredte pesten i middelalderens Europa. Senere har man fundet ud af, at pesten blev overført til mennesker via lopper der normalt levede på rotterne.

Hvordan kan man behandler tuberkulose?

Behandling af tuberkulose Tuberkulose behandles med antibiotika i 6 måneder. Der gives fire slags antibiotika (ethambutol, isoniazid, pyrazinamid og rifampicin) samtidigt i de første to måneder. Derefter fortsættes med to af midlerne (isoniazid og rifampicin) i yderligere fire måneder.

Hvornår var der tuberkulose?

I Europa begyndte tuberkulose at blive mere udbredt tidligt i 1600-tallet. TB var på sit højeste i Europa i 1800-tallet, da det var skyld i næsten 25% af alle dødsfald. Dødeligheden faldt med næsten 90% i 1950'erne.