Table of Contents:

  1. Hvad betyder dette tegn i matematik?
  2. Hvad betyder ∑?
  3. Hvordan regner man Sigma?
  4. Hvad er produktet af 5?
  5. Hvad er en differens?
  6. Hvad betyder 3?
  7. Hvad hedder hashtag på dansk?

Hvad betyder dette tegn i matematik?

>-tegnet benyttes i matematikken til at angive, at noget er større end noget andet. Fx angiver x > 3, at x er større end tre. En variant af tegnet – ≥ – angiver, at noget er større end eller lig med noget andet.

Hvad betyder ∑?

Σ - opsummer En af de notationsformer man anvender i statistik og sandsynlighed er ∑ , som betyder opsummer. Man skal simpelthen summere det som står efter σ .

Hvordan regner man Sigma?

Standardafvigelse benævnes med det græske bogstav σ (”lille sigma”)....Eksempel 1.
Karakter, xElev 1Elev 2
7f(x) = 40 %f(x) = 10 %
10f(x) = 40 %f(x) = 10 %
12f(x) = 10 %f(x) = 40 %

Hvad er produktet af 5?

Produkt er det resultat, man får, når tal ganges sammen. (Produktet er resultatet af en multiplikation). Her er 6 produktet.

Hvad er en differens?

Differens, (af lat. differentia 'forskel', af differre 'afvige, være forskellig', af dis- og ferre 'føre, bære'), forskel, i matematik forskellen mellem to tal; ved differensen a-b forstås det tal x, som tilfredsstiller ligningen b+x = a.

Hvad betyder 3?

Mindre end 3. Matematisk udtryk som dækker over alle rationale tal som er mindre end 3. F.

Hvad hedder hashtag på dansk?

Hashtag er navnet på tegnet '#', som vi også kender som 'firkant' på telefonen. Hashtag bruges på de sociale medier, men især på Twitter og Instagram. Her kan man i sine tweets, i teksten til sine billeder på Instagram eller lignende opmærke ord eller sætninger med et '#'.