Table of Contents:

  1. Hvad symbolisere vin og brød?
  2. Hvilken vin får man i kirken?
  3. Hvad handler nadveren om?
  4. Hvad symboliserer rødvin?
  5. Er der alkohol i altervin?
  6. Hvad drikker man til altergang?

Hvad symbolisere vin og brød?

Nadverelementerne er brød og vin, som symboliserer Jesu legeme og blod. Nadveren tolkes forskelligt i de kristne kirkesamfund, fra den katolske kirkes opfattelse af brød og vin som forvandlede til Jesu legeme og blod, når indstiftelsesordene lyder, til den reformerte kirkes opfattelse, at det er et mindemåltid.

Hvilken vin får man i kirken?

Messwein. Allerede i 1400-tallet slog den katolske kirke fast, at altervin skal være vin slet og ret, altså gæret druemost, hverken mere eller mindre. Det er et historisk Reinheitsgebot, og sådan har der været sat regler for vinen lige siden.

Hvad handler nadveren om?

Efter oldkirkelig opfattelse er nadveren den handling, i hvilken de kristne under taksigelse (eukaristi), lovprisning (doksologi) og ihukommelse (anamnese) af Guds frelseshandling i Kristi korsfæstelse og opstandelse bekender og forkynder Frelserens nærvær i brødet og vinen til syndernes forladelse og nyt liv.

Hvad symboliserer rødvin?

Vin, symboliserer bl. a. glæde, frelse, frugtbarhed, forvandling, åndelig styrke og fornyelse. En række guder er knyttet sammen med den berusende drik, og i mange kulturer bruges vin som ekstase-fremkaldende middel i riter.

Er der alkohol i altervin?

I praksis holder hedvin 14-20%. Normalt øges alkoholprocenten ved at tilsætte alkohol. Kirkevin er den mest anvende altervin i Danmark.

Hvad drikker man til altergang?

I Kristkirkens sogn bruger vi, som de fleste andre steder, almindelig vin ved altergangen. Vi gør det, fordi det var den drik, Jesus brugte, da han indstiftede nadveren. Parallelt hermed bruger vi vand ved dåben, fordi Jesus omtaler dåben som en fødsel »ved vand og ånd«. Mange andre væsker kunne fint bruges til dét, f.