Table of Contents:

 1. Hvad beskriver Periodernes nummer?
 2. Hvad er perioderne udtryk for?
 3. Hvorfor er Oktetreglen vigtig?
 4. Hvad er hovedgrupperne udtryk for?
 5. Hvilket grundstof har 7 elektroner?
 6. Hvad er et atom opbygget af?
 7. Hvilken gruppe manglede Mendelejev?
 8. Hvor mange elektronskaller er der omkring natrium?
 9. Hvorfor er ædelgasser giftige?
 10. Hvad oktet reglen går ud på?
 11. Hvor mange hovedgrupper er der?

Hvad beskriver Periodernes nummer?

Grupperne er grundstoffer med samme kemiske egenskaber, fx er alle grundstoffer i gruppe 18 ædelgasser. Det periodiske system har i alt 18 nummererede grupper. De vandrette kolonner i systemet er perioderne. De syv perioder angiver, hvor mange skaller stofferne har omkring sig med elektroner i.

Hvad er perioderne udtryk for?

Perioderne i det periodiske system er de vandrette grupperinger af grundstofferne. Grundstoffer placeres i periode med andre grundstoffer, der har samme antal elektronskaller omkring deres atomkerne.

Hvorfor er Oktetreglen vigtig?

Atomer vil gerne have opfyldt oktetreglen, fordi det giver stabilitet. Alle atomerne i hovedgruppe VIII (lige bortset fra Helium) har opfyldt oktetreglen: Atomerne, der har opfyldt oktetreglen er fremhævet med grønt. He (helium) er det eneste atom i hovedgruppe VIII, der ikke opfylder oktetreglen.

Hvad er hovedgrupperne udtryk for?

En hovedgruppe er en underdeling af det periodiske system, hvor alle atomer har samme elektronbesætning i yderste elektronskal. Dette medfører også, at de nogenlunde har samme kemiske egenskaber. Det er nemlig elektronstrukturen i yderste skal, der bestemmer et grundstofs kemiske egenskaber.

Hvilket grundstof har 7 elektroner?

hovedgruppe - Halogenerne Del hovedgruppe har alle syv elektroner i yderste skal og derfor en elektron mindre end den efterfølgende ædelgas. Grundstofferne i denne gruppe kaldes tilsammen halogenerne, der betyder saltdannere.

Hvad er et atom opbygget af?

Atomer består af en positiv ladet kerne og bundne negativt ladede elektroner. Kernen er kun ca. en hundredetusindedel af atomets samlede størrelse, men rummer næsten al massen. Kernen består af nukleoner, der er positivt ladede protoner og neutrale neutroner.

Hvilken gruppe manglede Mendelejev?

Nutidens periodiske system har mange grundstoffer, som Mandelejev overså (og derfor ikke gav plads til) – især ædelgasserne som helium, neon og argon.

Hvor mange elektronskaller er der omkring natrium?

Natriums kemi Som de øvrige alkalimetaller har natriumatomet én enkelt elektron i sin yderste elektronskal. Da atomer generelt "foretrækker" at have deres yderste elektronskal fyldt op med elektroner ligesom ædelgasserne, vil alkalimetallerne som natrium meget gerne slippe af med denne ene elektron i den yderste skal.

Hvorfor er ædelgasser giftige?

Disse grundstoffer, karakteriseret som ikke-metalliske og kemisk inaktive, er gasser ved standardbetingelser. De fem ædelgasser, der har stabile isotoper er helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr) og xenon (Xe)....Forekomst og produktion.
Gas2004 pris (USD/m3)
Xenon

Hvad oktet reglen går ud på?

Oktetreglen (også kaldet ædelgasreglen) er betegnelsen på den observation at kemiske grundstoffer har en forkærlighed for at optage eller afgive elektroner, så deres elektronkonfiguration kommer til at ligne ædelgasserne mht. antallet af elektroner i deres yderste skal.

Hvor mange hovedgrupper er der?

Alle grundstoffer i en gruppe besidder samme antal valenselektroner og har dermed ensartede kemiske egenskaber. Der er i alt 18 grupper, hvoraf otte (grupperne 1, 2 og 13-18) hører under den tidligere benyttede betegnelse hovedgruppe og ti (Gruppen 3-12) i samme nomenklatur kaldtes undergrupper.