Table of Contents:

  1. Hvad betyder PEFC?
  2. Hvad er FSC og PEFC?
  3. Hvad garanterer produkter mærket med FSC?
  4. Hvorfor FSC?
  5. Hvad er ASC?

Hvad betyder PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. PEFC er bygget op af nationale medlemmer i mere end 50 lande, så retningslinjerne for den bæredygtige skovdrift er tilpasset det enkelte lands klima og miljø.

Hvad er FSC og PEFC?

FSC® definerer sine standarder efer principper om ansvarlig skovdrift støttet af interesseorganisationer med fokus på både miljø-, sociale- og økonomiske forhold. PEFC er en global organisation som støtter ansvarlig skovdrift igennem skovcertificering og mærkning af produkter baseret på træ.

Hvad garanterer produkter mærket med FSC?

FSC-mærket (Forest Stewardship Council) er en garanti for træ, du kan købe med god samvittighed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

Hvorfor FSC?

FSC's certificeringssystem sikrer, at virksomheder, der bruger mærkerne, er certificeret til dem, og kontrolleres for, at de kun bruger materialer fra FSC-certificerede skove og/eller andre ansvarlige kilder i dem.

Hvad er ASC?

ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en international non-profit organisation. Startet i 2010 i samarbejde med WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative). ASC er en globalt anerkendt mærkningsordning, som sikrer, at fiskeopdræt foregår på en sund og ansvarlig måde.