Table of Contents:

 1. Hvad betyder tidsfornemmelse?
 2. Hvad der præcist?
 3. Hvad er en fru?
 4. Hvad er det modsatte af frøken?
 5. Hvornår udvikler børn tidsfornemmelse?
 6. Hvad betyder præciser?
 7. Hvornår er man fru?
 8. Hvad er forkortelsen af fru frøken og herre?
 9. Hvad er forskellen på frue og frøken?
 10. Hvad kalder man en ugift mand?
 11. Hvad betyder ordet eksakt?
 12. Hvad betyder vidunderlig?
 13. Hvad er præcedens?

Hvad betyder tidsfornemmelse?

Tidsfornemmelse betyder omtrent det samme som timing.

Hvad der præcist?

sand, klar og passende detaljeret om en fremstilling, oplysning el. lign.

Hvad er en fru?

Frue (fransk og anvendt i dansk dame). Af gammeldansk frughæ, der er et lån fra oldsaksisk frūa "herskerinde". Kvinde som er eller har været gift. Denne betegnelse var ofte forbeholdt kvinder af overklassen i det 19.

Hvad er det modsatte af frøken?

Forskellen mellem fru og frøken er, om damen er gift. Mr. - forkortelsen for "mister", som bruges sammen med et mandenavn. Det siger ikke hvorvidt manden er gift eller single.

Hvornår udvikler børn tidsfornemmelse?

Når tidsfornemmelsen dukker op for første gang i 2½-3 års alderen, er det vigtigt, at de voksne omkring barnet hjælper det med at bruge og træne tidsfornemmelsen, ved at lade barnet vente lidt i nogle af de hverdagssituationer, hvor barnet som voksen også skal kunne vente.

Hvad betyder præciser?

Præciser betyder skære ud i pap.

Hvornår er man fru?

En frøken er en ugift kvinde, mens en frue er en kvinde, som er eller har været gift.

Hvad er forkortelsen af fru frøken og herre?

a bruges foran en ugift kvindes (titel og) navn i tiltale eller omtale – Forkortelse: frk. – formelt frue | herre | fr. 1. b kvinde der ikke er gift og ikke lever i et parforhold 1.

Hvad er forskellen på frue og frøken?

Du kan selv vælge, hvilken af de to betegnelser, du vil bruge. Begge kan være korrekte. En frøken er en ugift kvinde, mens en frue er en kvinde, som er eller har været gift.

Hvad kalder man en ugift mand?

Pebersvend er en betegnelse for en ugift mand over 30 år. Har vedkommende tidligere været gift, er man ikke berettiget pebersvend. Ordet har siden 1500-tallet også, i bredere betydning, været brugt om en gammel "ungkarl".

Hvad betyder ordet eksakt?

af ex-igere, drive ud, fuldføre) fuldkommen; nøjagtig; punktlig. en exact og net Maade at maale saadanne Skibe paa.

Hvad betyder vidunderlig?

Vidunderlig betyder omtrent det samme som Dejlig.

Hvad er præcedens?

Definition af præcedens En retsafgørelse siges at danne præcedens, hvis den har betydning ikke bare for sagens parter men også for, hvordan lignende sager afgøres i fremtiden. Tilsvarende kan man sige, at domme og kendelser som danner præcedens, skaber eller bekræfter en retstilstand.