Table of Contents:

 1. Hvordan motiveres elever?
 2. Hvad motiverer en lærer?
 3. Hvad motiverer dig i skolen?
 4. Hvordan planlægger man undervisning?
 5. Hvad er Mestringsforventninger?
 6. Hvad motiverer dig i skole?
 7. Hvor mange formål har folkeskoleloven?
 8. Hvordan ser en undervisningsplan ud?
 9. Hvad fremmer motivation?
 10. Hvordan er din arbejdsindsats i skolen?
 11. Hvad er du glad for at arbejde med i skolen?

Hvordan motiveres elever?

Sørg for, at alle elever får succesoplevelser, store eller små. Hjælp alle elever til at finde noget fagligt, de er gode til. »Succesoplevelser er vigtige, fordi hjertet i motivation er den selvfølelse, man har som elev. Motivationen er et resultat af de erfaringer, man har som elev.

Hvad motiverer en lærer?

Læreren skal kende hver enkelt På samme måde er det også vigtigt for elevernes motivation, at de føler sig som en del af klassen, og at læreren giver sig tid til at lære den enkelte at kende som andet end en elev. Det stiller også store krav til lærerne understreger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.

Hvad motiverer dig i skolen?

Elevernes motivation skabes i skolen, viser forskningen. Magasinet Skolebørn er dykket ned i undersøgelser, bøger og rapporter for at se, hvad der giver vores børn lyst til at lære og hvordan det står til med netop de elementer i dagens folkeskole. Uden mad og drikke, duer helten ikke, lyder et ordsprog.

Hvordan planlægger man undervisning?

Lektionsplaner er personlige og skal selvfølgelig dække dine behov som underviser. Du kan selv tilføje eller udvide punkter i din lektionsplan....En lektionssplan kan fx indeholde:
 1. Øvelser/aktiviteter/oplæg/gruppearbejde.
 2. Ca. ...
 3. Læringsmål for de individuelle aktiviteter.

Hvad er Mestringsforventninger?

Begrebet mestringsforventning er ifølge forskningen et af de vigtigste elementer, der skal til for at skabe motivation hos en elev. Det dækker over, at eleven har en forventning om at kunne klare en faglig udfordring. Som regel ud fra erfaringer med tidligere at kunne klare en lignende opgave.

Hvad motiverer dig i skole?

Motivation defineres generelt som en tilstand, der i en skolemæssig sammenhæng handler om, at eleven retter sin energi og interesse mod bestemte aktiviteter eller opgaver. Jo mere motiveret en elev er, desto mere intensivt, længere og bedre kan eleven arbejde med det faglige.

Hvor mange formål har folkeskoleloven?

Fra 1975 og frem lægges vægt på elevernes alsidige udvikling, dannelse til et demokratisk samfund og forældresamarbejde. Gennem alle perioder har formålsparagraffen fokuseret på skolens dobbelte formål – dannelse og uddannelse, hvilket ofte har givet anledning til debat.

Hvordan ser en undervisningsplan ud?

Undervisningsplanerne svarer til Fælles Måls læseplaner. I planerne skal der stå, på hvilket klassetrin eller alderstrin, man arbejder med de forskellige emner og fagområder. Undervisningsplanerne skal også beskrive, hvordan skolens undervisning støtter elevernes alsidige udvikling.

Hvad fremmer motivation?

Målorienteringer fremmer motivation Elever, som er motiveret af mestring, drives af lysten til at lære nyt – og dygtiggøre sig inden for den allerede tilegnede viden. I modsætning hertil står elever, som er motiveret af præstationer, fx ved at sammenligne karakterer.

Hvordan er din arbejdsindsats i skolen?

Der er INTET andet end manglende arbejdsindsats, som gør, at man ikke kan opnå karakteren 4 i folkeskolen. Men ikke kunarbejdsindsatsen fra eleven. Det handler også om arbejdsindsatsen fra lærerne. Forældrene er ikke irrelevante - absolut ikke.

Hvad er du glad for at arbejde med i skolen?

God undervisning giver mulighed for fordybelse Selvom eleverne efterspørger variation, så er de også glade for at arbejde fordybet og koncentreret; de to er ikke modsætninger. Eleverne vil gerne have et læringsmiljø, der er roligt og fokuseret, men desværre oplever de uro timerne, der er ubehagelig at være i.